Strūves ģeodēziskā loka punkta “Sestukalns” publiskās infrastruktūras izbūve un virtuālā skatu torņa izveide, 20-05-AL23-A01.2207-000001

 Projekta īstenošanas termiņš

 01.07.2020. – 30.09.2022.

 Projekta mērķis

Veicināt izziņas tūrisma attīstību Ērgļu novadā, lai spētu novērtēt un popularizēt industriālā mantojuma, 

unikālo 19. gs. ģeodēzisko uzmērījumu sistēmu – Strūves ģeodēzisko loku punktu “Sestukalns”, kas ir iekļauta 

 UNESCO pasaules mantojuma sarakstā.

 Projektā veicamās darbības

Stāvlaukuma izbūve, labiekārtojuma elementu uzstādīšana, virtuālās realitātes briļļu iegāde, Strūves 

ģeodēzsikā loka punkta “Sestukalns” 3D informatīvā stenda izstrāde, Strūves ģeodēziskā loka punkta

“Sestukalns” 360 aero tūre un virtuālais skatu tornis.

 Finansējums

Projekta kopējās izmaksas – 50 000,00 euro, 

no kurām Lauku atbalsta dienesta finansējums sastāda 45 000,00 euro

 Projekta ieviešanas gaita

22.12.2021. noslēgts līgums ar SIA “Marten projekti” par būvprojekta izstrādi; 

29.04.2019. noslēgts līgums ar SIA “Būvniecības firma VIRĀŽA” par stāvlaukuma izbūvi;

22.04.2022. noslēgts līgums ar SIA “Sistēmeksperts” par būvuzraudzību stāvlaukuma izbūvei;

26.07.2022. noslēgts līgums ar SIA “JUBIS B” par labiekārtojuma elementu izgatavošanu un uzstādīšanu;

 Projekta publicitāte

Publikācija Ērgļu apvienības pārvaldes mājas https://www.ergli.lv/public/lat/es_fondi/projektu_realizacija_erglu_novada/struves_geodeziska_loka_punkta_sestukalns_publiskas_infrastrukturas_izbuve_un_virtuala_skatu_torna_izveide/

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas

tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 Projekta vadītāja

Klinta Galeja
Tālr. 29360277, e-pasts: klinta.galeja@madona.lv

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums