‌Autoceļa Krampāni – Sīmašas Dzelzavas pagastā, Madonas novadā posma pārbūve, ID Nr. 17-05-A00702-000086


  Projekta īstenošanas termiņš

  06.11.2017. – 20.08.2018.

  Projekta mērķis

  Projekta mērķis ir uzlabot ceļu infrastruktūru lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

  Projektā veicamās darbības

  Projektā pārbūvēts ceļš Krampāni – Sīmašas, Dzelzavas pagastā, 0,83 km garumā.

  Īstenojot projektu tika veikta grants seguma pārbūve, kas nodrošina satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu slodžu izturību un satiksmes  drošības līmeni, kā arī atrisināta virszemes ūdens atvades sakārtošana – izbūvēti grāvji un caurtekas.

  Finansējums

  Projekta kopējās izmaksas sastāda 61 653,89 euro, no kurām Lauku atbalsta dienesta finansējums sastāda 52 249,23 euro.

  Projekta ieviešanas gaita

  11.03.2016. Izsludināts iepirkums “Autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, ?ct=iepirkumiunbuvdarbi&fu=read&id=283

  10.06.2016. noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi ar SIA “Global Project”

  03.04.2017. Izsludināts iepirkums “Autoceļu ar grants segumu pārbūve Madonas novadā”, ?ct=iepirkumiunbuvdarbi&fu=read&id=326  

  25.05.2017. Izsludināts iepirkums “Būvuzraudzība autoceļu ar grants segumu pārbūvei Madonas novadā”, ?ct=iepirkumiunbuvdarbi&fu=read&id=333

  25.07.2017. noslēgts līgums ar SIA “RoadLat” par būvuzraudzību;

  01.09.2017. noslēgts līgums ar SIA “MTE” par būvdarbu veikšanu.

  Projekta publicitāte

  03.08.2017. Madonas novada pašvaldības mājas lapā ievietota informācija “Madonas novada pašvaldība LAD iesniegusi 7 projekta pieteikumus grants ceļu atjaunošanai”

  ?ct=aktualitates_novada&fu=read&id=6706 

  21.04.2018. Madonas novada pašvaldības mājas lapā ievietota informācija “Lauku ceļu rekonstrukcija Madonas novadā”

  ?ct=aktualitates_novada&fu=read&id=7481 

  2017. gada augustā publikācija ievietota Madonas novada laikrakstā “Madonas novada Vēstnesis”

  box/files/vestnesis_2017_augusts.pdf

  Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa  vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

  Projekta vadītāji

  Edgars Gailums, Tālr. 26196358, e-pasts: edgars.gailums@madona.lv

  Klinta Galeja,  Tālr. 29360277, e-pasts: klinta.galeja@madona.lv

 

 
Iesūtīts: 28.10.2018 00:00
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums