MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2022. gada 28. jūlijā
Ievietots: 28/07/2022 plkst. 11:40
Labots: 28/07/2022 plkst. 11:41
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1456Par Gaļinas Kraukles iecelšanu Ērgļu vidusskolas direktores amatāUģis Fjodorovs
2457Par nekustamā īpašuma “Jaunķepši”, Barkavas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
3458458 Par dzīvokļa īpašuma Celtnieku iela 2-3, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
4459Par nekustamā īpašuma Celtnieku iela 4-6, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
5460Par nekustamā īpašuma “Masīvs 5-141, zemes gabals Nr.259”, Aronas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
6461Par pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 2-1, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanas procesa izbeigšanu un ilgtermiņa ieguldījumu atjaunošanuAigars Šķēls
7462Par nekustamā īpašuma Mazā iela 5A, Madona, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
8463Par nekustamā īpašuma “Ceļmalas”, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
9464Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7082 013 0323, Ošupes pagastā, Madonas novadā, sadalīšanu un savstarpējo robežu pārkārtošanu ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7082 013 0068 un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidojamām zemes vienībām
Pielikums
Aigars Šķēls
10465Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7042 006 0383, 7042 006 0639; 7042 006 0638, 7042 006 0387, 7042 006 0538; 7042 006 0643 un 7042 006 0532 apvienošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu jaunveidotajai zemes vienībai Aronas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Aigars Šķēls
11466Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumā Nr.477 (protokols Nr.15, 44.p.) “Par Madonas novada pašvaldības apvienību pārvalžu, pagastu pārvalžu un to pakļautībā esošo iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu”Aigars Šķēls
12467Par Madonas novada pašvaldības 2022.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr.13 precizēšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
13468Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Lielgribēni”, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Ramona Vucāne
14469Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Krustiņi”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Ramona Vucāne
15470Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Ezeriņi”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Ramona Vucāne
16471Par grozījumiem MNP domes 25.11.2021. lēmumā Nr. 476 “Par Madonas novada pašvaldības iestāžu Madonas pilsētā amata vienību saraksta apstiprināšanu”Guntis Ķeveris
17472Par grozījumiem MNP domes 29.03.2018. lēmumā Nr.138 “Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”Liene Ankrava
18473Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 26 “Par dzīvojamo telpu izīrēšanu kvalificētam speciālistam Madonas novadā” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Andris Sakne
19474Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 27 “Par Madonas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Andris Sakne
20475Par grozījumiem Madonas novada apvienību pārvalžu nolikumosEvita Zāle
21476Par Madonas novada pašvaldības 2022.gada apvienību grāmatvedību centralizācijas budžeta tehniskajiem grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Liene Ankrava
22477Par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā”, Ident. Nr. 4.2.2.0/20/I/016 izmaksāmIndra Kārkliņa
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums