MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE


2015. gada 28. aprīlis Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

217

Par nekustamā īpašuma- dzīvokļa īpašuma xxx, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā atsavināšanas procesa izbeigšanu un ilgtermiņa ieguldījumu atjaunošanu

Artis Mūrmanis

2

218

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un piekritības noteikšanu

Andrejs Jankovskis

3

219

Par Valsts meža dienesta Centrālās Vidzemes mežniecības iesniegumu par atbalstu ugunsgrēku dzēšanā

Nauris Volkovs

4

220

Par SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanu veicot mantisko ieguldījumu

Edgars Gailums

5

221

Par patvaļīgu ēkas būvniecību xxx, Stalīdzāni, Barkavas pagastā, Madonas novadā

Andris Rieba

6

222

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

7

223

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

8

224

Par nolikuma „Par Madonas novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu 

Pielikums 

Solvita Seržāne

9

225

Par Ļaudonas pagasta bērnu un jauniešu iniciatīvu centru 

Pielikums 

Solvita Seržāne

10

226

Par Madonas novada pašvaldības Atzinības raksts un Pateicības rakstu piešķiršanu

Solvita Seržāne

11

227

Par Madonas novada pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumiem

Biruta Vindele

12

228

Par dzīvokļa pirkšanu

Andris Sakne

Artis Mūrmanis

13

229

Par 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa ”Modernizēt vispārējās izglītības iestādes” ietvaros plānotajām investīcijām Madonas novada pašvaldībā 

Pielikums 

Solvita Seržāne


© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums