MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE


2015. gada 29. janvāris


Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

34

Par platības precizēšanu zemes vienībai

Staņislavs Smelters

2

35

Par pašvaldībai piekrītošiem zemes starpgabaliem

Andrejs Piekalns

3

36

Par Sarkaņu pamatskolas likvidēšanu

Solvita Seržāne

4

37

Par pirmsskolas izglītības grupu izbūvi Sarkaņu pagasta Biksērē

Andris Simtnieks

5

38

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Andris Dzenovskis

6

39

Par Mētrienas pagasta pārvaldes transportlīdzekļu atsavināšanu

Andris Dzenovskis

7

40

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kad.nr.7001-001-0135 (Lazdu iela 16/1;16/2;16/3) Madonas novadā 

Pielikums 

Ilona Gleizde

8

41

Par finansiālu atbalstu Madonas pilsētas 1.vidusskolas 5.-9.klašu kora koncertbraucienam uz Bergenu, Norvēģiju

Solvita Seržāne

9

42

Par sadarbību projektā „The European House”

Vivita Vecozola

10

43

Par projekta izstrādi ES programmai Erasmus +

Vivita Vecozola

11

44

Par Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai paredzēto naudas līdzekļu sadalījumu starp Madonas novada pašvaldības teritoriālajām vienībām 2015. gadā 

Pielikums 

Edgars Gailums

12

45

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.12.2014. lēmumā „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstos” (protokols Nr.27, 28.p.)

Māris Gailums

13

46

Par biznesa ideju konkursa „Madona var labāk!’’ nolikumu 2015.gadam 

‌Pielikums 

Romāns Hačatrjans

14

47

Par Madonas novada suvenīru piedāvājumu konkursa nolikumu 

Pielikums 

Romāns Hačatrjans

15

48

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70680010053

Andris Rieba

16

49

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70620070016

Andris Rieba

17

50

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70680080003

Andris Rieba

18

51

Par patvaļīgu ēkas būvniecību „xxx, Liezēres pagastā, Madonas novadā

Andris Rieba
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika