MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE


2014. gada 18. decembrisNr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

726

Par grozījumiem Madonas novada domes 2014.gada 22.aprīļa lēmumā Nr.184 (protokols Nr.8, 6.p)

Artis Mūrmanis

2

727

Par grozījumiem Madonas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumā Nr.641 (protokols Nr.22; 5.p)

Artis Mūrmanis

3

728

Par pašvaldības nekustamā īpašuma xxx Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā atsavināšanas ierosinājumu un ierakstīšanu zemesgrāmatā

Artis Mūrmanis

4

729

Par zemes gabala „Anastasijas” Kalsnavas pagastā platības precizēšanu

Artis Mūrmanis

5

730

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Artis Mūrmanis

6

731

Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Artis Mūrmanis

7

732

Par papildinājumiem Madonas novada domes 28.11.2013. lēmumā Nr.768 (protokols Nr.26; 29.p.) „Ošupes pagasta pārvaldē sniegtie maksas pakalpojumi un to izcenojumi”

Aigars Šķēls

8

733

Par Ošupes pagasta pārvaldei piederošās automašīnas atkārtotu izsoli

Aigars Šķēls

9

734

Par zemes vienības sadalīšanu

Aigars Šķēls

10

735

Par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Aigars Šķēls

11

736

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabala ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs

Jānis Rieksts

12

737

Par zemes vienību platības precizēšanu

Jānis Rieksts

13

738

Par Lazdonas pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta grozījumiem

Jānis Rieksts

14

739

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

Staņislavs Smelters

15

740

Par dzīvokļa xxx, Stalīdzānos, Barkavas pagastā atsavināšanas ierosinājumu un nosacītās cenas apstiprināšanu

Staņislavs Smelters

16

741

Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Staņislavs Smleters

17

742

Par Dzelzavas pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta grozījumiem

Andrejs Jankovskis

18

743

Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Ināra Mālniece

19

744

Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums”

Gints Hermanis

20

745

Par Madonas novada pašvaldības Aronas pagasta pārvaldei piederošo pamatlīdzekļu atsavināšanu

Andrejs Piekalns

21

746

Par grozījumiem Aronas pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Andrejs Piekalns

22

747

Par dzīvokļa īpašuma Ozolu ielā 8-4, Ozolos, Liezēres pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu

Viktors Abramovs

23

748

Par grozījumiem Liezēres pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā decembrī

Viktors Abramovs

24

749

Par grozījumiem Ļaudonas pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Ilze Dreimane

25

750

Par grozījumiem Bērzaunes pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Ivars Miķelsons

26

751

Par Praulienas pagasta pārvaldes budžeta grozījumiem 2014.gada decembrī

Rihards Saulītis

27

752

Par grozījumiem Vestienas pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Artūrs Vīle-Bērziņš

28

753

Par grozījumiem Mētrienas pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Andris Dzenovskis

29

754

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „xxx”, Sarkaņu pagasts Madonas novads atsavināšanu

Andris Simtnieks

30

755

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu

Andris Simtnieks

31

756

Par ceļu uzturēšanu ziemas periodā

Edgars Gailums

32

757

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

33

758

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

34

759

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Mētrienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

35

760

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Mētrienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

36

761

Par Madonas novada pašvaldības īpašuma xxx, Madonā izsoles rezultātu un pirkuma līguma apstiprināšanu

Helmuts Pujats

37

762

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Pie Kraujas” projektam „Rimto ūdeņu duna”

Romāns Hačatrjans

38

763

Par papildinājumiem 28.11.2013. Domes lēmumā Nr. 763 Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā” (protokols Nr.26, 29.p.)

Romāns Hačatrjans

39

764

Par patvaļīgu ēkas būvniecību „xxx”, Mētrienas pagastā, Madonas novadā

Andris Rieba

40

765

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Andris Rieba

41

766

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Andris Rieba

42

767

Par palīdzības piešķiršanu – līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Kalna ielā 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā

Evita Zāle

43

768

Par dzīvokļa īpašuma xxx, Madonā ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu

Evita Zāle

44

769

Par xxx iesniegumu par nomas maksas samazināšanu

Guntis Ķeveris

45

770

Par finansējuma piešķiršanu Īpašumu uzturēšanas nodaļai automašīnas iegādei

Guntis Ķeveris

46

771

Par finansējuma piešķiršanu Īpašumu uzturēšanas nodaļai autobusa iegādei

Guntis Ķeveris

47

772

Par finansējuma piešķiršanu planšetdatoru iegādei

Solvita Seržāne

48

773

Par finansējuma piešķiršanu Vidzemes Jauno talantu atbalsta fondam

Solvita Seržāne

49

774

Par finansiālu atbalstu Erasmus apmaiņas programmas studijās Groningemas Universitātē

Solvita Seržāne

50

775

Par finansējuma piešķiršanu Bērzaunes pagasta pārvaldei

Solvita Seržāne

51

776

Par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Madonas novada darba grupas apstiprināšanu

Solvita Seržāne

52

777

Par finansējuma piešķiršanu dalībai XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos

Solvita Seržāne

53

778

Par ceļa izdevumu apmaksu xxx uz Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolu

Solvita Seržāne

54

779

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu

Āris Vilšķērsts

55

780

Par grozījumiem Meža likumā

Āris Vilšķērsts

56

781

Par Madonas novada un tās iestāžu finansēšanu 2015.gadā līdz pašvaldības budžeta apstiprināšanai

Biruta Vindele


© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums