MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

2013. gada 21. maijā

    

Nr.p.k.

Lēmums Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

250

Par projekta „Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ar ID Nr.11-05-L32100-000139 ieviešanu

Andris Simtnieks, Elita Staune

2

251

Par galvojumu SIA „Barkavas KPS” kredītlīnijai kurināmā iegādei

Staņislavs Smelters

3

252

Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta „Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija” pabeigšanai

Nauris Volkovs

4

253

Par ieguldījumu SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” pamatkapitālā

Gints Hermanis

5

254

Par administratīvās ēkas rekonstrukcijas par Madonas Valsts ģimnāzijas internāta ēku Tirgus ielā 3, Madonā, būvniecības finansēšanu

Guntis Ķeveris

6

255

Par Uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības nodaļas 2013.gada budžetu 
Pielikums

Romāns Hačatrjans

7

256

Par nolikuma „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Sāvienas ezerā” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem 
Pielikums 1
Pielikums 2

Helmuts Pujats

8

257

Par zemes reformas pabeigšanai neizmantojamām zemes vienībām

Andris Rieba

9

258

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

Andris Rieba

10

259

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam Raiņa ielā 34A, Madona

Andris Rieba

11

260

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Andris Rieba

12

261

Par finansējuma pieprasīšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk tekstā – VARAM) 2013. gada pavasara plūdu radīto bojājumu novēršanai pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošiem infrastruktūras objektiem

Edgars Gailums

13

262

Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ceriņu ielā -1, Jaunkalsnavā” ID Nr. SMS/3.4.4.2.0./10/02/017 ietvaros

Indra Kārkliņa

14

263

Par papildus aizņēmuma ņemšanu, projekta „Kultūras nama rekonstrukcija Vesetas ielā – 8, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagasts, Madonas novads” ID Nr. 12-05-LL15-L413201-000004 ietvaros

Indra Kārkliņa

15

264

Par maksas noteikšanu par apmācību ciklu ‘’Mārketings, reklāma un produktu virzīšana tirgū’’

Romāns Hačatrjans

16

265

Par Madonas novada attīstības programmas 2013. - 2020.gadam 1.redakcijas kā gala redakcijas apstiprināšanu un nosūtīšanu Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai

Ilona Gleizde

17

266

Par Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.- 2038.gadam 1.redakcijas kā gala redakcijas apstiprināšanu un nosūtīšanu Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai

Ilona Gleizde

18

267

Par Madonas novada Attīstības programmas 2013. - 2020. gadiem Vides pārskata galīgās redakcijas apstiprināšanu

Ilona Gleizde

19

268

Par Madonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadiem Vides pārskata galīgās redakcijas apstiprināšanu

Ilona Gleizde

20

269

Par apbalvojuma piešķiršanu

Kaspars Udrass

21

270

Par Valsts ģimnāzijas internātu Tirgus ielā 3, Madonā

Guntis Ķeveris


 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums