Turpinās deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Madonas novadā

iesūtīts: 2022.03.07 09:55
Madonas novadā turpinās deinstitucionalizācijas projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/041 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā” īstenošana.

Lai uzlabotu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras kvalitāti un īstenotu deinstitucionalizācijas (turpmāk – DI) projektu Madonas novadā, - gan Ozolos, gan Madonā, uzbūvētas, kā arī sociālās aprūpes vajadzībām atbilstoši pielāgotas vairākas ēkas. 

Deinstuticionalizācija (turpmāk - DI) ir palīdzības sniegšanas forma, kas vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu un sabiedrības radīto šķēršļu mazināšanu personām ar garīga vai funkcionāla rakstura traucējumiem, ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, kā arī audžu ģimenēm..

“DI projekta ietvaros tiek plānota sociālās aprūpes iestādēs mītošo klientu vajadzību izpēte un individuālajām vajadzībām atbilstošas infrastruktūras un pakalpojumu attīstība pašvaldībās, speciālistu apmācība jaunu pakalpojumu sniegšanā, kā arī dažādi citi pasākumi, lai pārtrauktu klientu ievietošanu institūcijās, piedāvājot alternatīvus pakalpojumus. Jāpiemin gan, ka sagatavot dzīvei sabiedrībā paredzēts tikai tos klientus, kuri, saskaņā ar novērtēšanas komisijas atzinumiem, būs spējīgi uzsākt patstāvīgu dzīvi ārpus sociālās aprūpes iestādēm.” Skaidro Madonas novada sociālā dienesta vadītāja Ilze Fārneste.

DI projekta mērķis ir palielināt sociālo pakalpojumu pieejamību tuvu dzīvesvietai personām ar invaliditāti un bērniem, novērst institucionalizāciju nākotnē, tādejādi veidojot iekļaujošāku sabiedrību.

Projekts veidots, lai sasniegtu šādas sabiedrības mērķgrupas - ārpusģimenes aprūpē esošos bērnus, bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžu ģimenes. 


Izbūvē vairākus sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektus

Projekta ietvaros paredzēt veikt būvdarbus šādos objektos: “Biroju ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Parka ielā 4, Madonā, Madonas novadā”, “Skolas un jauniešu centra pārbūve par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju Jaunatnes ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā”, “Dzīvojamās ēkas pārbūve Zaļā ielā 3, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā”, “Dzīvojamās mājas jaunbūve Ozolu ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā”.

Šobrīd būvdarbi ir pabeigti objektos “Dzīvojamās mājas jaunbūve Ozolu ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā”,  Dzīvojamās ēkas pārbūve Zaļā ielā 3, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā”.

Jau kopš 2021. gada septembra notiek būvdarbi objektā “Biroju ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Parka ielā 4, Madonā, Madonas novadā”. Būvdarbus veic SIA “Erbauer group”.

Martā  ekspluatācijā plānots nodot ēkas ozolu ciemā - Ozolu ielā 1 un Zaļajā ielā 3. Jau tuvākajā laikā plānots uzsākt būvdarbus arī Jaunatnes ielā 1, Ozolos pārbūvējot skolas un jauniešu centru par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju. Informē Madonas novada pašvaldības projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Ilze Medne.

Ilze Fārneste norāda, ka apjomīgais projekts ir radījis pārmaiņas un daudz jautājumu Madonas novada bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centra “Ozoli” darbiniekiem. “Madonas novada sociālais dienests, sadarbībā ar projekta  “Vidzeme iekļauj” komandu un novada domes pārstāvjiem tikās, lai diskutētu par pāreju uz ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu sniegšanu bērniem ārpusģimenes aprūpē jaunizveidotajos pakalpojumos Liezēres pagasta Ozolu ciemā. Pēc izzinošām un saturīgām diskusijām apmeklējām šobrīd vēl topošos pakalpojumus -  ģimeniskai videi pietuvinātu māju un jauniešu māju Ozolos.

Tā kā teju noslēgsies būvniecības darbi, tad tiek domāts ne tikai par pakalpojuma izveidi, bet arī par telpu iekārtošanas darbiem, par ikdienā nepieciešamajām lietām – gultām, skapjiem, rakstāmgaldiem,” skaidro Ilze Fārneste.

Plānotie projektā sasniedzamie rezultāti:

  1. jauna dzīvojamā ēka Ozolu ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ar normatīviem atbilstošām 6 vietām;
  2. dzīvojamā ēkā –Zaļā iela 3, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā jauniešu mājas pakalpojums, nodrošinot normatīviem atbilstošas 8 vietas;
  3. Parka ielā 4, Madonā, Madonas novadā dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot normatīviem atbilstošas 13 vietas;
  4. Parka ielā 4, Madonā, Madonas novadā Sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem ar iespēju sniegt pakalpojumu 38 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem;
  5. Parka ielā 4, Madonā , Madonas novadā Atelpas brīža pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošinot normatīviem atbilstošas 5 vietas;
  6. Jaunatnes ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā , Madonas novadā grupu dzīvokļa pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, nodrošinot normatīviem atbilstošas 14 vietas;
  7. Parka ielā 6, Madonā, Madonas novadā dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, nodrošinot normatīviem atbilstošas 22 vietas.

Projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā” kopējās izmaksas 1 445 534,63 EUR, no tām:

  1. Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 763 815,33 EUR;
  2. Valsts budžeta dotācija – 81 646,73 EUR;
  3. Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums – 600 072,57 EUR.

Plānotos būvdarbus paredzēts pabeigt līdz šī gada 31. decembrim, savukārt, DI projekta mērķu īstenošana Madonas novadā notiks līdz 2023. gada beigām.

Projekta īstenošanas termiņš  līdz 31.12.2022.


Informāciju sagatavoja: Madonas novada

Centrālās administrācijas

Attīstības nodaļas un Projektu ieviešanas nodaļas speciālisti 

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums