Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/194/046

Projekta īstenošanas termiņš

27.08.2013. – 26.08.2015.

Projekta mērķis

1. Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana;
2. notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana;
3. Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana.

Projektā veicamās darbības

1. aktivitāte – TEP sagatavošana;
2.
aktivitāte – Tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība;
3. aktivitāte – Būvniecība:
- ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija prioritārajos posmos - 2925 m;
- kanalizācijas tīklu rekonstrukcija prioritārajos posmos – 950 m;
- kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija - 560m;
- lietus ūdens sistēmas nodalīšana no sadzīves kanalizācijas sistēmas - 132 m.
4. aktivitāte Būvuzraudzība

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas – EUR 507608.95.:
     ERAF finansējums 85% – EUR 425000.00
     Privātais finansējums 15% - EUR 75000.00

Projekta ieviešanas gaita

1. Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums. (Līgums noslēgts ar SIA „Profin”);
2. Izstrādāts tehniskais projekts (Līgums noslēgts ar SIA „UNI RL);
3. Laikā no 13.08.2013. – 8.10.2013. veikts būvdarbu iepirkums. Notiek saņemto piedāvājumu vērtēšana.
4. 07.11.2013. noslēgts būvdarbu līgums ar SIA „Rubate”
5. 16.01.2014. saņemta būvatļauja, uzsākti būvdarbi.
6. Noslēgts līgums ar SIA”LBNI” par būvuzraudzības veikšanu.
autoruzraudzību veic SIA”UNI RL”

30.04.2014.ierosināti līguma grozījumi par sasniedzamo rādītāju palielināšanu.
12.06.2014. Būvdarbi pabeigti un saņemts Madonas novada pašvaldības būvvaldes akts par objekta nodošanu ekspluatācijā.
29.08.2014.noslēgts līgums ar SIA "UNI RL" par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību papildus darbiem.
27.11.2014. izsludināts būvdarbu iepirkums papildus būvdarbiem sasniedzamo rādītāju palielināšanai.
18.03.2015. noslēgts būvdarbu līgums par papildus būvdarbu veikšanu ar SIA "ĢL Konsultants"
‌8.04.2015. Noslēgts būvuzraudzības līgums papildus būvdarbiem ar SIA "LBNI".

‌Uz 01.07.2015. projekta plānotās aktivitātes pabeigtas. Sasniegti plānotie rezultatīvie rādītāji

Projekta publicitāte:


Projekta vadītājs

Jānis Ikaunieks 
Tālr. 64894721

Informāciju sagatavoja – Inese Solozemniece,
T.28306100, e-pasts- inese.solozemniece@madona.lv

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums