.

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem "Zāģētava", Cesvaines pagastā, Madonas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7027 014 0143 funkcionālā zonējuma maiņai un tā vides pārskata 1. redakcijas publisko apspriešanu

iesūtīts: 2024.03.18 15:33
Madonas novada pašvaldības dome 29.02.2024. pieņēma lēmumu Nr.99 (protokols Nr.4, 40.) “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem "Zāģētava", Cesvaines pagastā, Madonas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7027 014 0143 funkcionālā zonējuma maiņai un tā vides pārskata 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma un tā Vides pārskata publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas – no 18.03.2024. līdz 28.04.2024.

Madonas novada pašvaldības dome 29.02.2024. pieņēma lēmumu Nr.99 (protokols Nr.4, 40.) “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem "Zāģētava", Cesvaines pagastā, Madonas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7027 014 0143 funkcionālā zonējuma maiņai un tā vides pārskata 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma un tā Vides pārskata publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas – no 18.03.2024. līdz 28.04.2024.

Ar lokālplānojuma redakciju un tā Vides pārskatu publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties:

  • elektroniski Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27823;
  • izdrukas veidā Cesvaines apvienības pārvaldes ēkā Pils iela 1A, Cesvaine, Madonas novads, LV-4871, iestādes darba laikā.

Publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies: 08.04.2024. plkst.17.00  neklātienes formā (attālināti)  tiešsaistes video sapulces veidā Zoom platformā. Saite uz sanāksmi:

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/89442883359?pwd=NaklDZ823wNoB8WZGbpdbCm9CxOauW.1
Meeting ID: 894 4288 3359
Passcode: 8M63St

Rakstiskus priekšlikumus, adresētus Madonas novada pašvaldībai, līdz 28.04.2024. iespējams iesniegt:

  • elektroniskā viedā Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā:

 https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27823 ;

  • elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@madona.lv
  • papīra formāta parakstītu iesniegumu, nosūtot pa pastu uz adresi: Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV–4801, vai iesniedzot klātienē dzīvesvietai tuvākajā apvienības pārvaldē.

Apmeklētāju pieņemšana klātienē pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas – Madonas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldības un teritoriālās plānošanas nodaļas vadītājas Ramonas Vucānes, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 20228813 vai e-pastu: ramona.vucane@madona.lv  vai lokālplānojuma un vides pārskata izstrādātājas Ilonas Zeltiņas, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 25615880 vai e-pastu: herbtaste@inbox.lv.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums