Tautas tērpu iegāde Aronas pagasta Lauteres kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam, Nr. 16-05-AL23-A019.2205-000009

 

 Projekta īstenošanas termiņš

 18.01.2017. – 15.01.2018.

 Projekta mērķis

Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpu iegāde Madonas novada Aronas pagasta Lauteres kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam.

 Projektā veicamās darbības

Projekts īstenots sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas “Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020.” ietvaros

Projekta ietvaros iegādāts:

Nr.
p.k.

 Nosaukums

Vienību skaits

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs

1.

Sievu jaka

10

2.

Sievu tautas tērpa krekls

10

3.

Sievu brunči

10

4.

Sievu aubes

10

5.

Sievu lakati

10

6.

Sievu jostas

10

7.

Vīru bikses

10

8.

Vīru cepures

10

9.

Vīru vestes

10

10.

Vīru krekli

10

11.

Vīru lakati

10

12.

Vīru pusgarie svārki

10

13.

Sievu deju kurpes

10

14.

Vīru deju zābaki

10


 Finansējums

Projekta kopējās izmaksas – 8 451,62 euro, t.sk.:
     Lauku atbalsta dienesta finansējums – 5 916,13 euro
     Madonas novada pašvaldības finansējums – 2 535,49 euro

 Projekta ieviešanas gaita

31.01.2017. Izsludināts iepirkums “Tautas tērpu apģērbu un apavu piegāde Madonas novada amatiermākslas kolektīviem”, ?ct=iepirkumiunbuvdarbi&fu=read&id=322

02.06.2017. noslēgts līgums ar SIA “Muduri” par vīru cepuru piegādi;

06.06.2017. noslēgts līgums ar SIA “Vitas Laiks” par apavu – sievu deju kurpju un vīru deju zābaku piegādi.

07.06.2017. noslēgti līgumi ar SIA “ANVI AM” par tautas tērpu apģērbu – sievu jaku, vīru bikšu, vīru vestu un pusgaro svārku piegādi, brunču, sievu lakatu un vīru kakla lakatu, un jostu piegādi.

07.06.2017. noslēgts līgums ar biedrību “Sarkaņu pagasta kultūrmantojums” par aubju piegādi.

12.06.2017. noslēgts līgums ar SIA “NAOSs” par kreklu piegādi.

 Projekta publicitāte

20.07.2017. Madonas novada pašvaldības mājas lapā ievietota informācija, ka tiek īstenoti Lauku atbalsta dienesta LEADER programmas projekti tautas tērpu iegādei, tai skaitā informācija par projektu Tautas tērpu iegāde Aronas pagasta Lauteres kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam, Nr. 16-05-AL23-A019.2205-000009.

?ct=aktualitates_novada&fu=read&id=6677

2017. gada augustā publikācija ievietota Madonas novada laikrakstā “Madonas novada Vēstnesis”

box/files/vestnesis_2017_augusts.pdf

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 Projekta vadītāja

Klinta Galeja
Tālr. 29360277, e-pasts: klinta.galeja@madona.lv

Iesūtīts: 15.01.2018 00:00
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums