INFORMĀCIJA PAR ATBALSTU UKRAINAS CIVILIEDZĪVOTĀJIEM

Šī gada 5. martā spēkā stājās «Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums». Tas paredz atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ, atbalsts tiek sniegts bruņotā konflikta norises laikā. Ukrainas civiliedzīvotāji šā likuma izpratnē ir Ukrainas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kā arī personas, kuras Ukrainā saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļauju, bezvalstnieku statusu vai starptautiskās aizsardzības statusu, un to ģimenes locekļiem.
iesūtīts: 04.04.2022lasīt tālāk

15. marts – Vispasaules sociālā darba diena

2022. gada 15. martā atzīmējam mūsu profesionālos svētkus, proti, Vispasaules sociālā darba dienu. Šī gada Vispasaules sociālā darba dienas vadmotīvs ir “Iekļaujam ikvienu jaunas ekosociālas pasaules veidošanā!” Tas izriet no pandēmijas postošās ietekmes, klimata krīzes un nepieciešamības kopīgi, apvienojot visas pasaules solidāri, cilvēcīgi un iekļaujoši domājošos un darbīgos spēkus, veidot jaunu ekosociālo pasauli.
iesūtīts: 15.03.2022lasīt tālāk

Informācija par atskurbināšanas un naktspatversmes pakalpojumiem

Likuma “Par pašvaldībām” 12.pantā noteikts, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.
iesūtīts: 07.02.2022lasīt tālāk

Sākusies iedzīvotāju balsošana konkursā „Gada balva sociālajā darbā 2021”

Labklājības ministrija (LM) no 2022. gada 3. līdz 28. janvārim izsludina iedzīvotāju balsošanu par pretendentiem konkursa „Gada balva sociālajā darbā 2021” nominācijās: “Labākais sociālais darbinieks sociālajā dienestā 2021”, “Labākais sociālais darbinieks sociālajā pakalpojumā publiskajā sektorā 2021”, “Labākais sociālais darbinieks nevalstiskajā un privātajā sektorā 2021” un “Labākais vadītājs sociālā darba jomā 2021”.
iesūtīts: 03.01.2022lasīt tālāk

Konsultācijas sociāli mazaizsargātajām personām ugunsdrošības jomā

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) 2022. gadā plāno organizēt un veikt aptaujas – konsultācijas par ugunsdrošību mājsaimniecībām ar trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, kas piešķirts atbilstoši sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām.
iesūtīts: 03.01.2022lasīt tālāk

Atgādinājums par Ziemassvētku saldumu paciņām

Madonas novada Sociālais dienests atkārtoti aicina izņemt Ziemassvētku saldumu paciņas, kuras domātas Madonas novadā deklarētajiem pirmsskolas vecuma bērniem un, kuri neapmeklē un nav bijuši pieteikti pirmsskolas izglītības iestādēs Madonas pilsētā.
iesūtīts: 27.12.2021lasīt tālāk

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība

Valsts nodrošina iespēju personām, kuras pašas nevar nodrošināt sev juridisko palīdzību, saņemt valsts apmaksātu juridisko palīdzību civiltiesiska rakstura strīdos, civillietās, Satversmes tiesas procesā un atsevišķu kategoriju administratīvajās lietās.
iesūtīts: 30.11.2021lasīt tālāk

Sociālais dienests informē: trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss tiks pagarināts automātiski

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā mājsaimniecībām, kurām trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periods beigsies periodā līdz 2022. gada 31. janvārim, piešķirtais statuss automātiski tiks pagarināts bez klienta klātbūtnes un jauna iesnieguma līdz 2022. gada 28. februārim, pamatojoties uz iepriekš iesniegto iesniegumu un dokumentiem.
iesūtīts: 22.10.2021lasīt tālāk
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums