Par vadītāju ievēlē Mārtiņu Bergu

iesūtīts: 2022.07.27 09:19
Līdz šim Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociāciju kopš tās pirmsākumiem vadīja Daugavpils mūzikas vidusskolas direktors Aivars Broks. Maijā notika priekšsēdētāju maiņa, un par asociācijas vadītāju nu kļuvis Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas direktors Mārtiņš Bergs.

Kas tad ir Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija? 

Tā ir Latvijas Republikas mūzikas izglītības iestāžu atklāta sabiedriska organizācija — biedrība, kas izveidota, lai veicinātu valsts, pašvaldību un sabiedrības atbalstu mūzikas izglītībai. Asociācijas pamatmērķis ir Latvijas mūzikas izglītības sistēmas un tradīciju saglabāšana, to pilnveidošana, savukārt pamatuzdevumi ir:
  • apvienot kopējā darbā mūzikas izglītības iestādes; 
  • aizstāvēt mūzikas izglītību iestāžu intereses un vajadzības; 
  • izstrādāt un ierosināt likumu un citu normatīvo aktu projektus; 
  • izstrādāt rekomendācijas mācību procesa vadības, izglītības programmu, mācību saturu un kvalitātes pilnveidei;
  • veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu ar Eiropas Mūzikas skolu asociāciju un citām sabiedriskajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs;
  • veicināt mecenātisma attīstību mūzikas izglītības atbalstīšanai; 
  • atbilstoši savai kompetencei sniegt asociācijas biedriem konsultatīvu un cita veida palīdzību, aizstāvēt viņu tiesības. 
Piemēram, pirms gada Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija nosūtīja vēstuli Kultūras ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai un Latvijas Nacionālajam kultūras centram, paužot mūzikas skolu vēlmi mācīties klātienē individuāli pirmajām trim klasēm. Tika uzsvērts, ka apgūt attālināti mūzikas instrumenta spēli jaunākajās klasēs nav iespējams. Šāds aicinājums tapa, ņemot vērā jau iepriekšējo mācību gadu, kad, mācību procesam notiekot attālināti, krietni cieta izglītības kvalitāte. 

"Tradicionāli asociācijas dome vasarā tiekas izbraukuma pieredzē. Esam bijuši Gaujienā, Iecavā un citur. Šoreiz 5. jūlijā tikāmies Madonā," — atklāj Mārtiņš Bergs. "Parādīju mūsu jaunās mūzikas skolas ieceres būvprojektu, ko pedagoģiskajā sēdē pedagogiem prezentēja arhitekts Jānis Liepiņš. Savā darbībā vēlos veidot ciešu saikni ar visām mums svarīgajām institūcijām, tāpēc asociācijas domes pārstāvji — Balvu mūzikas skolas direktors Egons Salmanis, Mārupes mūzikas un mākslas skolas direktore Dace Štrodaha un es — jūnijā jau pabijām vizītē uz Latvijas Nacionālo kultūras centru. Vēl pirms “Covid-19” reģionos notika apspriedes par vairāku mācību programmu maiņu mūzikas skolās. Līdz šim pūšamo instrumentu apmācības programmas bija sešu gadu garumā, tāpat akordeona spēles programma. Jaunā reforma paredz, ka visas programmas būs astoņus gadus ilgas. Nākamais mācību gads būs pārejas gads, pēc tam reforma varētu tikt īstenota. 26. augustā Rīgā, Babītes mūzikas skolā, notiks Latvijas mūzikas un mākslas skolu direktoru apspriede, tur tiks prezentēta šī ideja. Tikšanās laikā Madonā runājām arī par kolektīvo muzicēšanu pianistiem. Vijolnieki un pūtēji piedalās orķestros, pianistiem kolektīvā muzicēšana varētu izpausties kā koncertmeistariem vai duetos. Asociācijā no 124 skolām šobrīd ir 88 mūzikas skolas, varam paust vairākuma vidējo viedokli. Rezumējot — mans galvenais akcents ir sadarbība, īpaši jau ar Latvijas Nacionālo kultūras centru."

Titulbildē: Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas domes pārstāvji Madonā. Tikšanās laikā klāt bija arī Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvji un novada domes priekšsēdētāja vietnieks Zigfrīds Gora.


Raksta autore: Inese Elsiņa
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums