.

Deinstitucionalizācijas projekta īstenošana Madonas novadā

iesūtīts: 2021.09.21 09:35
Deinstitucionalizācija (DI) ir pārmaiņu process, lai pakalpojumus ilgstošās aprūpes centros jeb institūcijās aizstātu ar sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem vai ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem.

Madonas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā” realizāciju un šobrīd norit būvniecības aktīvā fāze.

Ieguvumi no projekta īstenošanas

Madonas novadā DI projekta ietvaros tiks īstenoti pakalpojumi: ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums (ĢVPP), jauniešu māja, grupu dzīvokļi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), dienas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), atelpas brīdis, sociālās rehabilitācijas centrs  bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT).

Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma īstenošanā Madonas novada Liezēres pagasta Ozolos paredzēts, ka bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem būs iespēja augt un dzīvot pēc iespējas ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos. Ikdiena bērniem risināsies līdzīgi, kā tas noris ģimenē – tiks gatavots ēdiens, veikta dzīvokļa uzkopšana, gatavoti mājas darbi skolai, atbilstoši budžetam plānoti tēriņi, tāpat bērni dosies uz skolu un interešu pulciņiem. Ikdienā kopā ar bērniem būs audzinātājas, kuras nodrošinās bērnu aprūpi, palīdzēs un atbalstīs bērnus, kā arī visos ar ikdienas dzīvi saistītos jautājumos iesaistīs bērnus, atkarībā pēc viņu spējām un vecumposma, palielinot atbildību par ikdienas dzīves organizēšanu ģimeniskā vidē, kā arī veicinot bērnu spējas un gatavību patstāvīgai dzīvei.

Pakalpojums paredzēts 6 bērniem, kuru īstenošanai būs nepieciešami sekojoši darbinieki: 4 – sociālais audzinātājs vai aprūpētājs, 1 – sociālais rehabilitētājs, 1 - sociālais darbinieks, 1 – psihologs.

Šobrīd daudzi jaunieši, kas auguši bērnu aprūpes institūcijās, sasniedzot pilngadību, ir nesagatavoti patstāvīgai pieaugušo dzīvei. Bieži viņi nav pieraduši paši rūpēties par savu apģērbu, ēdienu, plānot budžetu, apmaksāt rēķinus. Lai pāreja uz pieaugušo dzīvi būtu veiksmīgāka, Madonas novada Liezēres pagasta Ozolos tiks izveidota “jauniešu māja”, kurās zinoši speciālisti palīdz 15-18 gadus veciem jauniešiem uzsākt patstāvīgu dzīvi. 

Pakalpojums nodrošinās 8 jauniešu vajadzības, ko palīdzēs īstenot 4 – sociālie audzinātāji, 1 – sociālais darbinieks, 1 – sociālais rehabilitētājs.

Īstenojot pakalpojumu “Grupu dzīvokļi cilvēkiem ar GRT” Madonas novada Liezēres pagasta Ozolos, klienti dzīvotu dzīvokļos un apgūtu patstāvīgai dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas ar sociālā darbinieka, aprūpētāju un sociālā rehabilitētāja atbalstu, kas nozīmē jaunu darba vietu izveidi. Klientiem, kuri pārcelsies no sociālās aprūpes iestādēm uz dzīvi grupu dzīvokļos, tiks nodrošināts sociālais mentors, kurš palīdzēs adaptēties jaunos apstākļos, sniegs  psiholoģisku un fizisku atbalstu. Visu diennakti tiktu nodrošināta iespēja konsultēties pie kāda no grupu dzīvokļa speciālistiem vai vienkārši aprunāties, ja rodas tāda nepieciešamība.

Pakalpojums tiks sniegts 14 klientiem un to nodrošinās 4 – sociālie aprūpētāji, 1 – sociālais darbinieks, 1 – sociālais rehabilitētājs.

Iespējams, ka atbalsta pasākumus kā rehabilitētāja vai psihologa konsultācijas varēs veikt uz visiem trim pakalpojumiem.

DI projekta mērķauditorija ir sociāli neaizsargāti cilvēki, kuri nevar būt droši par savu nākotni. Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” viena no pašvaldības funkcijām ir “nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi)”. Tāpēc novadā nepieciešama ne tikai atbalstoša pašvaldība, bet arī saprotoša sabiedrība, kas spēj pasniegt palīdzīgu roku.

Būvniecība norit divos objektos

Šobrīd notiek būvdarbi noris divos objektos. Tiek veikta dzīvojamās mājas jaunbūve Ozolu ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā. Būvdarbus veic SIA “Trast būve”, autoruzraudzību veic SIA “B&Lprojekti”, būvuzraudzību - SIA “Sistēmeksperts”. Savukārt dzīvojamās ēkas pārbūvi Zaļā ielā 3, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā veic SIA “Ošukalns celtniecība”. Autoruzraudzību veic SIA “KPB projektētājs.lv”, būvuzraudzību -  SIA “Sistēmeksperts”.

Būvdarbu uzsākšana plānota arī saistībā ar ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Parka ielā 4, Madonā, Madonas novadā. Būvdarbus veiks SIA “Erbauer group”, autoruzraudzību veiks SIA “KPB projektētājs.lv”, bet būvuzraudzību - SIA “Būvrem”.

Plānotie rezultāti:

1) jauna kotedžas tipa ēka Ozolu ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ar normatīviem atbilstošām 6 vietām;

2) līvānu tipa ēkā – Zaļā iela 3, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā jauniešu mājas pakalpojums, nodrošinot normatīviem atbilstošas 8 vietas;

3) Parka ielā 4, Madonā, Madonas novadā dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot normatīviem atbilstošas 13 vietas;

4) Parka ielā 4, Madonā, Madonas novadā Sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem ar iespēju sniegt pakalpojumu 38 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem;

5) Parka ielā 4, Madonā , Madonas novadā Atelpas brīža pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošinot normatīviem atbilstošas 5 vietas;

6) Jaunatnes ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā , Madonas novadā grupu dzīvokļa pakalpojums, nodrošinot normatīviem atbilstošas 14 vietas;

7) Parka ielā 6, Madonā, Madonas novadā dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, nodrošinot normatīviem atbilstošas 22 vietas.

Projekta īstenošanas termiņš - 31.12.2022.

Projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā” kopējās izmaksas 1 445 534,63 eiro, no tām Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 763 815,33 eiro valsts budžeta dotācija 81 646,73 eiro. Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums 600 072,57 eiro.

Informāciju sagatavoja:

ZIGFRĪDS GORA, Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

INESE SOLOZEMNIECE, Madonas novada pašvaldības projektu ieviešanas nodaļas vadītāja

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums