.

Bēbīšu skoliņa "Asniņš" aicina!

iesūtīts: 2021.03.29 15:36
Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē "Kastanītis", Blaumaņa 19 biedrība "KASTANĪTIS - BĒRNIEM" bebīšu skoliņa "Asniņš" projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem”, identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/092, ietvaros piedāvā (13 nodarbības ciklā 1.-6. nodarbību ciklā un 9 nodarbības noslēdzošajā – 7. ciklā ) topošajām māmiņām un jaunajiem vecākiem.

To uzdevumi ir:

  1. Sniegt iespēju jaunajām māmiņām, tai skaitā sociālā riska grupām integrēties sabiedrībā, rast risinājumus aktuālām problēmām un daļēji novērst to cēloņus.
  2. Sniegt psiholoģisku atbalstu un speciālistu palīdzību ( mikrologopēda, pediatra, ģimenes psihoterapeita, fizioterapeita, mūzikas terapeita, smilšu terapeita, fitoterapeita, fitnesa trenera,  kinestētiskā hendlinga speciālista, ginekologa, dūlas u.c. speciālistu lekcijas).
  3. Dot iespēju jaunajiem vecākiem tikties un dalīties pieredzē un attīstīt viņu prasmes bērnu kopšanā un attīstības veicināšanā.
  4. Dot iespēju bērniem jau no mazotnes būt kopā ar vienaudžiem.

Pirmā cikla 10. nodarbībā ,,Ģimenei ir iespēja šo laiku gan izbaudīt, gan sabojāt” 09.04.2021. plkst. 14:00 - 15:15, viesosies Iveta Aunīte, diplomēta psiholoģe.

Mazam bērnam augot, ar katru dienu attīstās arī viņa personība, līdz ar to arī velme apliecināt savu ES, izteikt viedokli un iepazīt dažādas robežas, kas ietekmē arī viņa uzvedību. Tāpat maza bērna uzvedību ietekmē tas, ka viņš vēl nesaprot savas emocijas un tikai pamazām mācās tās atpazīt un kontrolēt. Vecāki savukārt dusmojas uz bērniem par viņu nepaklausību, jo uzskata, ka bērnam ir jāspēj domāt tāpat kā pieaugušajam, līdz ar to arī jārīkojas tā kā pieaudzis cilvēks rīkotos konkrētā situācijā. Lai palīdzētu bērnam psiholoģiski attīstīties un saprast savas emocijas, vecākiem ir jāmācās neizturēties nosodoši un autoritatīvi. Tā vietā vecākiem bērna uzvedības regulēšanai jāpieiet mierīgāk un pēc iespējas ar pozitīvāku attieksmi pret visām bērna emocijām, jo tad arī bērns jutīsies laimīgāks, saprastāks, līdz ar to arī būs paklausīgāks. Diskusijas- ieteikumi bērna uzvedības regulēšanā.

ZOOM tiešsaistē (katrs savās mājās)

Pieteikties:

* līdz 08.04.2021. pa @pastu: skolinaasnins@inbox.lv ( informācija. - dalībnieka vārds, uzvārds, kontakttālruņa Nr.)

* 09.04.2021. uz norādīto @pastu saņemsiet ID informāciju, ar kuru 5min pirms tiešsaistes sākuma pievienoties.

Dalība nodarbībās - bez maksas.


Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. Pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. Pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Madonas novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Projekts tiks īstenots no 2020. līdz 2023.gadam. Par tā aktivitātēm var uzzināt Madonas novada mājas lapā; Madonas pilsētas PII ,,Kastanītis” mājas lapā - www.madona.lv/kastanitis sadaļā bebīšu skoliņa  ,,Asniņš”; sociālā tīkla facebook sadaļā bebīšu skoliņa ,,Asniņš”.

Katru afišu rotā veselīgi sirsnīgs ābols. Tā ir projekta atpazīšanas zīme, kas simbolizē svaigumu, vitalitāti un veselību.


Novada topošās māmiņas un jaunie vecāki kopā ar mazulīti tiek aicināti aktīvi iesaistīties projekta ietvaros rīkotajās nodarbībās.Kontakttelefona Nr.: 26456234

Informāciju sagatavoja: Ārija Logina 

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums