TE IR DARBS! Izsludināta pieteikšanās uz VIDES UN ENERGOPĀRVALDĪBAS SPECIĀLISTA amatu Madonas novada pašvaldībā.

iesūtīts: 2022.01.06 16:19
Madonas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz VIDES UN ENERGOPĀRVALDĪBAS SPECIĀLISTA amata vietu Madonas novada Nekustamā īpašuma pārvaldības un teritoriālās plānošanas nodaļā uz nenoteiktu laiku.

Galvenie amata pienākumi:

 • Kontrolēt novada aizsargājamo teritoriju vides kvalitāti, novērtēt jebkuras vides kvalitāti pēc piesārņojuma kontroles un analīžu rezultātiem.
 • Organizēt un/vai piedalīties vides aizsardzības projektu izstrādē.
 • Sagatavot dokumentāciju derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanai, pēc nepieciešamības veikt derīgo izrakteņu teritoriju apsekošanu dabā, izskatīt un nodrošināt rekultivācijas plānu saskaņošanu; sniegt valsts pārvaldes institūcijām atskaites par izsniegtajām derīgo izrakteņu ieguves atļaujām atbilstoši normatīvajiem aktiem.
 • Veikt novada vides monitoringa datu bāzes izveidošanu un papildināšanu (piemēram, peldūdeņu monitorings, atkritumu izgāztuvju monitorings u.c.) un pēc nepieciešamības informēt sabiedrību par monitoringa rezultātiem.
 • Nodrošināt vides prasībām atbilstošu pašvaldības mežu un ūdeņu apsaimniekošanu.
 • Nodrošināt energopārvaldības sistēmas darbību un pārvaldīt enerģijas patēriņu Madonas novadā atbilstoši normatīvajām prasībām un ISO 50001 standartā ietvertajām prasībām.
 • Nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu pakalpojumu sniegšanu pašvaldības teritorijā un kontrolēt pakalpojuma izpildes kvalitāti, atbilstību normatīvajiem aktiem.
 • Piedalīties novada plānošanas dokumentu izstrādāšanā un uzraudzībā vides aizsardzības jomā, piedalīties pašvaldības Saistošo noteikumu izstrādē par vides jautājumiem un sagatavot priekšlikumus to pilnveidošanai.
 • Koku ciršanas izvērtēšana - koku ciršana ārpus meža pēc personas pieprasījuma, koku ciršana veicot būvniecību, meža zemes atmežošana. Ārpus meža cērtamo koku apsekošana, maksājuma aprēķinu sagatavošana zaudējumu atlīdzībai cērtot kokus ārpus meža. Atmežošanas pieprasījumu sagatavošana, ja būvniecība plānota meža zemē. Lēmumu projektu sagatavošana.
 • Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas pasākumu koordinēšana, teritoriju apsekošana, sabiedrības informēšana u.c.
 • Konsultēt, sagatavot atzinumus, lēmumprojektus un grafiskos pielikumus par jautājumiem, kas saistīti ar vides un energopārvaldības jautājumiem.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs, vides zinātnē, inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs vai mežzinātnēs.
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta atbilstoša profesionālā pieredze līdzīgā amatā vismaz vienu gadu, valsts vai pašvaldības iestādē.
 • Zināšanas darba pienākumu jomu regulējošo normatīvo aktu piemērošanā.
 • Lietišķas saskarsmes spējas un spēja strādāt komandā.
 • Atbildības sajūta un precizitāte.
 • Spēja iedziļināties un izprast, apstrādāt un analizēt liela apjoma un dažāda profila informāciju.
 • Teicamas latviešu, vēlamas labas divu svešvalodu prasmes (angļu un krievu valodu prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību).
 • Pieredze darbā ar biroja tehniku, Internet pārlūku un datorprogrammu lietotājprasmes (tai skaitā MS Excel, WORD, PowerPoint).
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.
 • Covid-19 sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Piedāvājam:

 • Dinamisku un atbildīgu darba vidi.
 • Pilnu amata slodzi ar mēnešalgu EUR 952,- pirms nodokļu nomaksas.
 • Darba vietu Madonas novada pašvaldībā ar iespēju strādāt arī attālināti.
 • Iespēju pilnveidot profesionālās iemaņas.

Pieteikuma dokumenti:

 • Motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu.
 • Dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV).
 • Izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Dokumenti ar norādi “Pieteikums vides un energopārvaldības speciālista amatam” nosūtāmi uz e-pastu: pasts@madona.lv vai pa pastu uz adresi Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, vai iesniedzami personīgi 101. kabinetā pašvaldības darba laikā līdz 2022. gada 20. janvārim (ieskaitot).

Tālrunis uzziņām 20228813.


Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases procedūras norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  Madonas novada pašvaldībā:  personas datu apstrādes pārzinis ir Madonas novada pašvaldība, juridiskā adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, tālr. Nr. 64860090; datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika