Eiropas teritoriālā sadarbība ”Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007. - 2013. gadam”

 


Projekts: Sociāli ekonomiskās attīstības, biznesa un sadarbības veicināšana pierobežas reģionos (Fostering of Socio-economic Development and Encouraging Business in Border Areas, FOSTER SME)

Projekta numurs: ELRII -233

Ieviešanas laiks: 2013.gada aprīlis – 2014.gada 31.decembris

Projekta partneri: Madonas novada pašvaldība – vadošais partneris,

 

Autonomā nekomerciālā organizācija „Pleskavas reģiona uzņēmējdarbības attīstības un garantiju fonds” (Krievijas Federācija),

 

Viru apriņķa pašvaldība (Igaunija)

 

Asociētie partneri:

Vidzemes plānošanas reģions (LV), Pleskavas apgabala ekonomiskās attīstības, rūpniecības un tirdzniecības valsts komiteja (RU), Viru pilsētas, Viru, Antsla, Rõuge, Vastseliina un Misso pašvaldības (EE).

Lai veicinātu sociāli ekonomisko attīstību un biznesa vides sadarbību pierobežas reģionos, Madonas novads ir iesaistījies Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmā. Pieaicinot sadarbības partnerus – neatkarīgo bezpeļņas organizāciju „Pleskavas reģiona uzņēmējdarbības attīstības un garantiju fonds” (Krievijas Federācija) un Viru apriņķa pašvaldību (Igaunija), projekta ietvaros tiks organizētas uzņēmējdarbības izstādes, rīkotas Uzņēmēju dienas, kā arī izveidotas pastāvīgās ekspozīcijas par uzņēmējdarbību Madonas novadā. Plānotas aktivitātes arī Krievijā un Igaunijā - Izstāžu centra atvēršana Pleskavā, kā arī uzņēmējdarbības izstādes, kurās piedalīsies uzņēmēji no Madonas novada un Vidzemes.

Projekta galvenās aktivitātes:

1) 2 uzņēmējdarbības izstāžu „Vidzemes Uzņēmējs” organizēšana Madonā

 • o Uzņēmēju dienas Madonā 2013.gada (septembris- decembris). Piedalās 15 uzņēmēji no Viru apriņķa,15 uzņēmēji no Pleskavas apgabala;
 • Uzņēmēju dienas Madonā 2013.gada septembris Piedalās 15 uzņēmēji no Viru apriņķa,15 uzņēmēji no Pleskavas apgabala;
 • Šo pasākumu ietvaros tiek organizēti informatīvie semināri, reģionālās prezentācijas un B2B tikšanās.

  2) Pastāvīgās ekspozīcijas „Uzņēmējdarbība Madonas novadā” izveide

  3) 2 gadatirgu organizēšana- Rudens 2013, Pavasaris2014

  4) Biznesa kontaktu sociālā tīkla izveide un administrēšana (SMEs Web tool)

  5) Aprīkojuma iegāde izstāžu norises nodrošināšanai:

 • o Izstāžu stendi 450 m2
 • 2 Vides monitori
 • Apskaņošanas sistēma 
 •  Mēbeles izstādēm – saliekamie galdi un krēsli
 • Mobilais žogs 800 m

  6) Dalība partneru pasākumos:

 • o Izstāžu centra atvēršana Pleskavā, uzņēmējdarbības izstāde (2013.gada jūlijs vai augusts). Piedalās 15 uzņēmēji no Madonas novada un Vidzemes.
 • Dalība izstādē „Riga Food” (pārtikas) (2013.gada septembrī). Piedalās 10 uzņēmēji no Madonas novada un Vidzemes, 10 uzņēmēji no Viru apriņķa un 10 uzņēmēji no Pleskavas apgabala;
 • Dalība izstādē „Promislennik” (ražošanas) St.Pēterburgā (2013.gada oktobrī). Piedalās 10 uzņēmēji no Madonas novada un Vidzemes, 10 uzņēmēji no Viru apriņķa un 10 uzņēmēji no Pleskavas apgabala;
 • Dalība izstādē „UMA MEKK” (pārtikas izstāde) Viru (2013.gada novembrī). Piedalās 15 uzņēmēji no Madonas novada un Vidzemes un 15 uzņēmēji no Pleskavas apgabala;
 • Dalība izstādē „EstBuild” (būvniecības) Tallinā (2014.gada aprīlī). Piedalās 10 uzņēmēji no Madonas novada un Vidzemes, 10 uzņēmēji no Viru apriņķa un 10 uzņēmēji no Pleskavas apgabala.

 •  
  © 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Piekļūstamības paziņojums