Sociālais dienests

  Pakalpojuma nosaukums

    Valsts apmaksāts Ilgstošās sociālās aprūpe pakalpojums institūcijā personām ar garīga rakstura traucējumiem

  Pakalpojuma apraksts

   

  Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā ir tiesības saņemt pensijas vecuma personām, personām ar I un II invaliditāti, personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt.

  Pakalpojumu saņemšana: pakalpojuma saņem pēc Sociālās integrācijas valsts Aģentūras norīkojuma

   Pārsūdzības iespējas: 

  • Sociālās integrācijas valsts Aģentūras lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

  Atbildīgā iestāde

  Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests

   

  Pakalpojuma saņēmējs

  fiziska persona

  Pakalpojuma apmaksas veids

   

   Par valsts budžeta līdzekļiem

   

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids

   

  Klātienē

   

  Adrese, uzziņas, konsultācijas

  Persona vai viņas pilnvarots pārstāvis telefoniski informē vai vēršas Madonas novada pašvaldības sociālajā dienestā :

  Ārija Graumane, sociālās aprūpes un rehabilitācijas daļas vadītāja  arija.graumane@madona.lv  ,

  tālrunis – 22045967,64807296, adrese – Blaumaņa ielā 3, Madonā vai pie sociālā darbinieka tajā pagasta pārvaldē, kuras teritorijā deklarēta personas dzīvesvieta un/vai viņa faktiski dzīvo .

   

  Pakalpojuma saņemšanas veids

   

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Rakstisks iesniegumus, norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo pakalpojuma veidu;
  • Ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli (veidlapa 027/u);
  • Psihiatra atzinums par kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai atrasties ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā  personām ar garīgā rakstura traucējumiem.
  • Invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija

  Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

  Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

  10 darba dienas

     
  © 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums