Dzimtsaraksti

  Pakalpojuma nosaukums

  Dzimšanas fakta un paternitātes reģistrēšana

  Pakalpojuma sniedzējs:

  Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa

  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

  Civilstāvokļa aktu reģistrācija

  Pakalpojuma īss apraksts:

  Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo dzimtsarakstu iestādei. Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu iestādes amatpersona vai darbinieks bērna vecākiem vai personai, kas paziņojusi par dzimšanas faktu, izsniedz dzimšanas apliecību. Paternitātes atzīšanas gadījumā nepieciešams  aizpildīt paternitātes atzīšanas iesniegumu

  Pakalpojuma saņēmējs:

  ·       Fiziska persona

  ·       Privāto tiesību juridiska persona

  ·       Publisko tiesību juridiska persona

  Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

  Bērna vecāki. Bērna vecāku pilnvarota persona

  Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti:

  ·  Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības  http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223

  ·  Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442

  ·  MK 03.09.2013. noteikumi Nr.761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem https://m.likumi.lv/doc.php?id=259879

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  Dzimšanas fakta reģistrēšanai:

  1)   ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par bērna piedzimšanu - jāiesniedz oriģināls;

  2)   jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (oriģināls);

  3)   vecāku laulības apliecības oriģināls (bērnu dzimšanu var reģistrēt viens no vecākiem);

  Paternitātes atzīšanai: 

  1)    paternitātes atzīšanas iesniegums (abu vecāku aizpildīta veidlapa) - jāiesniedz oriģināls;

  2)    bērna mātes vīra vai bijušā vīra, bērna mātes un bērna bioloģiskā tēva kopīgs paternitātes atzīšanas iesniegums - jāiesniedz oriģināls;

  3)    spēkā esoša tiesas sprieduma apliecināts noraksts - jāuzrāda oriģināls;

  4)    vecāku pases vai personas apliecības - jāuzrāda oriģināli;

  5)    ja dzimšanas fakts ir jau reģistrēts - bērna dzimšanas apliecība - jāiesniedz oriģināls

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

  Klātiene - jāierodas klātienē dzimtsarakstu nodaļā

  Pakalpojuma saņemšanas veids:

  Klātiene - jāierodas klātienē dzimtsarakstu nodaļā

  Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

  1 diena

  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

  Nav

  Administratīvais process:

  Ir

  Apstrīdēšanas/

  pārsūdzības iespējas:

  Tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

  Atgādinājums:

  Par bērna piedzimšanu 1 mēneša laikā jāpaziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai

  Brīdinājums:

  Par dzimšanas civilstāvokļa aktu reģistrācijas termiņu neievērošanu bez attaisnojošiem iemesliem saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 203.pantu iespējams naudas sods līdz 35 EUR

  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

  2.līmenis (Apliecinātā identitāte)

  Pakalpojumu sniedzēja adrese, tālrunis, e-pasts:

  Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV4801

  tālrunis uzziņām – 29114065, 64860073

  dzimtsaraksti@madona.lv

  www.madona.lv

  Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

  Pirmdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 19.00

  Otrdien              8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

  Trešdien           8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

  Ceturtdien        8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

  Piektdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 15.00

   
  © 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Piekļūstamības paziņojums