Pašvaldība

Pakalpojuma nosaukums

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Pakalpojuma apraksts

 

 

Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:

        1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas;

        2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz

        1) klātienē parakstītu vai notariāli apliecinātu iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu;

        2) spēkā stājušos tiesas spriedumu par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību zaudēšanu un izlikšanu no dzīvojamām telpām.

Atbildīgā iestāde

Madonas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisija

 

 

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un  juridiskas personas vai to pilnvarotas personas

 

 

Pakalpojuma apmaksas veids

Nav

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

 

Klātienē   -   Iesniedzējs ierodas Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļā vai attiecīgā pagasta pārvaldē un iesniedz klātienē parakstītu vai notariāli apliecinātu iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu vai spēkā stājušos tiesas spriedumu par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību zaudēšanu un izlikšanu no dzīvojamām telpām.

Korespondence – Iesniedzējs ar pasta sūtījumu nosūta Madonas novada pašvaldībai pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

 

 

 

Adrese, uzziņas, konsultācijas

     Ina Mārka, Iedzīvotāju reģistra speciāliste      tālrunis – 64860074; 22004050

     ina.marka@madona.lv,

     adrese –  Saieta laukums 1, Madona, 111.kab.

     Madonas novada pašvaldības pagastu pārvaldes

 

 

Pakalpojuma saņemšanas veids

Klātienē, pasts

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 

  1. Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
  2. Tiesas spriedums – jāuzrāda orģināls.
  3. Īpašuma tiesības apliecinošs dokuments.
  4. Personas apliecinošs dokuments – jāuzrāda orģināls.
  5. Pilnvarojumu apliecinošs dokuments – jāuzrāda orģināls.

 Veidlapa

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

Administratīvā procesa likums

Dzīvesvietas deklarēšanas likums

Iesniegumu likums

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

 

30 dienas

Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

Apstrīdēt var pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā viena mēneša laikā no dokumenta spēkā stāšanās dienas, iesniegumu iesniedzot pašvaldībā.

 

 

Kategorijas

Dzīves vieta

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums