Dzimtsaraksti

  Pakalpojuma nosaukums

  Bērna dzimšanas svinīga reģistrēšana

  Pakalpojuma sniedzējs:

  Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa

  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

  Pašvaldības iniciatīva ģimenes tradīciju kopšanai

  Pakalpojuma īss apraksts:

  Bērna dzimšanas reģistrācijas ceremonijas sagatavošana un vadīšana dzimtsarakstu nodaļas telpās

  Pakalpojuma saņēmējs:

  ·   Fiziska persona

  Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

  Personas, kuras vēlas svinīgi atzīmēt bērna dzimšanas reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļā

  Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti:

  ·   Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255

  ·   MND 29.12.2009. lēmums Nr.17.17 " Nolikums par Madonas novada

  dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem" ?ct=makpaknol

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  1)    pieteicēja personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;

  2)    iesniegums - jāiesniedz oriģināls

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

  Klātiene - iesniedz iesniegumu klātienē dzimtsarakstu nodaļā, pievienojot neformālu informāciju par ģimeni

  Pakalpojuma saņemšanas veids:

  Klātiene - ierodas klātienē dzimtsarakstu nodaļā

  Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

  Pēc vienošanās, ņemot vērā klientu intereses un dzimtsarakstu nodaļas noslodzi

  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

  o Maksa par Dzimšanas reģistrācijas svinīgu ceremoniju saskaņā MND 29.12.2009. lēmumu Nr.17.17 "Nolikums par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem" ?ct=makpaknol  EUR 17,22

  Maksājuma veikšanas iespējas:

  • pārskaitījums;

  • dzimtsarakstu nodaļā skaidrā naudā

  Administratīvais process:

  Nav

  Apstrīdēšanas/

  pārsūdzības iespējas:

  Nav

  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

  2.līmenis (Apliecinātā identitāte)

  Pakalpojumu sniedzēja adrese, tālrunis, e-pasts:

  Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV4801

  tālrunis uzziņām – 29114065, 64860073

  dzimtsaraksti@madona.lv

  www.madona.lv

  Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

  Pirmdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 19.00

  Otrdien              8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

  Trešdien           8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

  Ceturtdien        8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

  Piektdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 15.00

  Sestdien           svinīgās reģistrācijas ceremonijas

  Citā laikā - iepriekš piezvanot (tālr. +371 6480073, +371 29114065) un apmeklējumu saskaņojot ar nodaļas vadītāju)

  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

  Madonas novada pašvaldība, Reģ. Nr. LV 90000054572,

  AS „SEB Banka”

  Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6

  SWIFT kods UNLALV2X

   
  © 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Piekļūstamības paziņojums