Dzimtsaraksti

  Pakalpojuma nosaukums

  Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana

  Pakalpojuma sniedzējs:

  Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa

  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

  Civilstāvokļa aktu reģistrācija

  Pakalpojuma īss apraksts:

  Par katru noslēgto laulību garīdznieks 14 dienu laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai, iesniedzot klātienē vai atsūtot pa pastu rakstisku paziņojumu. Dzimtsarakstu nodaļa ziņas par noslēgto laulību ieraksta laulību reģistrā

  Pakalpojuma saņēmējs:

  ·  Privāto tiesību juridiska persona

  Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

  Garīdznieks, kuram ir ev.-luterāņu, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, metodistu, baptistu, septītās dienas adventistu vai Mozus ticīgo (judaistu) konfesijas vadības atļauja laulāt

  Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti:

  ·  Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības  http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223

  ·  Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442

  ·  MK 03.09.2013. noteikumi Nr.761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem https://m.likumi.lv/doc.php?id=259879

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  1) Baznīcas paziņojums par noslēgto laulību - jāiesniedz oriģināls

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

  ·   Klātiene - baznīcas, kurā noslēgta laulība, pārstāvis ierodas klātienē dzimtsarakstu nodaļā

  ·   Korespondence - baznīca, kurā noslēgta laulība, dzimtsarakstu nodaļai atsūta paziņojumu par noslēgto laulību pa pastu

  Pakalpojuma saņemšanas veids:

  ·   Klātiene - dzimtsarakstu nodaļa ziņas par baznīcā noslēgto laulību ieraksta laulību reģistrā

  ·   Korespondence - dzimtsarakstu nodaļa ziņas par baznīcā noslēgto laulību ieraksta laulību reģistrā

  Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

  1 darba dienas laikā no paziņojuma saņemšanas

  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

  Nav

  Administratīvais process:

  Ir

  Apstrīdēšanas/

  pārsūdzības iespējas:

  Tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

  Atgādinājums:

  Par noslēgto laulību garīdzniekam jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai četrpadsmit dienu laikā

  Brīdinājums:

  Par ziņu neiesūtīšanu dzimtsarakstu nodaļai garīdznieku var saukt pie administratīvās atbildības

  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

  3.līmenis (kvalificēti apliecinātā identitāte)

  Pakalpojumu sniedzēja adrese, tālrunis, e-pasts:

  Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV4801

  tālrunis uzziņām – 29114065, 64860073

  dzimtsaraksti@madona.lv

  www.madona.lv

  Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

  Pirmdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 19.00

  Otrdien              8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

  Trešdien           8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

  Ceturtdien        8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

  Piektdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 15.00

   
  © 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Piekļūstamības paziņojums