Tiek īstenoti Lauku atbalsta dienesta LEADER programmas projekti tautas tērpu piegādei

iesūtīts: 2017.07.20 14:43
LEADER pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 2. aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros Madonas novada pašvaldībā ir apstiprināti un sākti īstenot 13 tautas tērpu piegādes projekti, kuros Lauku atbalsta dienesta finansējums sastāda 70 % un Madonas novada pašvaldības finansējums 30 % no kopējām izmaksām.

Uz šī gada beigām amatiermāklsas kolektīvi visā novadā varēs tērpties jaunos tautu tērpos vai papildināt jau esošos ar jauniem tautas tērpu elementiem – jostām, saktām, villainēm u.c. Šobrīd novada pagastos aktīvi tiek veikta mēru noņemšana, jo tautu tērpi tiks izgatavoti atbilstoši kolektīvu dalībnieku individuālajiem izmēriem. Ar piegādātājiem tiek saskaņoti materiāli, krāsas un piegriezumi, lai novada amatiermākslas kolektīvu dalībnieki 2018. gada Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos varētu uzvilkt Vidzemei raksturīgus etnogrāfiskos tautas tērpus.


Projektā “Tautas tērpu iegāde Aronas pagasta Lauteres kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam”, Nr. 16-05-AL23-A019.2205-000009 tiks veikta Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpu, cepuru, aubju, lakatu, jostu un apavu iegāde. Projekta kopējās izmaksas 8451,61 eiro. Projekta īstenošanas termiņš 22.12.2017.

Projektā “Tautas tērpu iegāde Barkavas pagasta amatiermākslas kolektīviem”, Nr. 16-05-AL23-A019.2205-000016 tiks veikta Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpu iegāde Barkavas pagasta vecākās paaudzes deju kolektīvam “Klapdancis” – tautas tērpu apģērbu un tautas tērpu elementu – plecu lakatu, sievu cepuru, priekšautu, zeķu, saktu, vīru cepuru, kakla lakatiņu, salmu cepuru un apavu iegāde. Jauniešu deju kolektīvam paredzēts iegādāties jaunus tautas tērpu apģērbus, vainagus, lakatus, meitu zeķes, saktiņas un apavus. Folkloras kopai “Madava” – sievu un vīru tautas tērpu apģērbi. Projekta kopējās izmaksas 18458,80 eiro. Projekta īstenošanas termiņš 22.12.2017.

Projektā “Tautas tērpu iegāde Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama amatiermākslas kolektīviem”, Nr. 16-05-AL23-A019.2205-000013 paredzēta Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpu iegāde Madonas novada Bērzaunes pagasta kolektīviem. Vidējās paaudzes deju kolektīvam “Atāls” tiks iegādāti tautas tērpu apģērbi, apavi un tautas tērpu elementi – sievu lakati, zeķes, plecu lakati, un aubes. Sauleskalna tautas nama jauniešu deju kolektīvam - tautas tērpu apģērbu, kurpju un pastalu iegāde. Vīru korim “Gaiziņš” paredzēts iegādāties pusgaros svārkus, bikses, kreklus, vestes, kakla lakatiņus un kurpes. Projekta kopējās izmaksas 18444,31 eiro. Projekta īstenošanas termiņš 22.12.2017.

Projektā “Tautas tērpu iegāde Dzelzavas pagasta amatiermākslas kolektīviem”, Nr. 16-05-AL23-A019.2205-000011 tiks veikta Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpu un tautas tērpu detaļu iegāde Dzelzavas pagasta amatiermākslas kolektīviem. Jauniešu deju kolektīvam “Zīļuki” paredzēts iegādāties vasaras tērpu komplektu, vainagus un jostas. Senioru deju grupai “Dzeldes” – brunčus, vestes, jakas un sievu cepures. Vokālajam ansamblim “Variants” – jakas un sievu cepures. Projekta kopējās izmaksas 9633,47 eiro. Projekta īstenošanas termiņš 22.12.2017.

Projektā “Tautas tērpu iegāde Kalsnavas pagasta amatiermākslas kolektīviem”, Nr. 16-05-AL23-A019.2205-000012 paredzēta Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpu elementu iegāde Madonas novada Kalsnavas pagasta jauniešu deju kolektīvam “Kalsnava”, senioru deju kolektīvam “Jāņukalns” un sieviešu korim “Silvita”. Projekta ietvaros korim “Silvita” paredzēts iegādāties jaunus kreklus un aubes, jauniešu deju kolektīvam “Kalsnava” – vainagus un jostas, un senioru deju kolektīvam “Jāņukalns” – vīriešu zābakus. Projekta kopējās izmaksas 3977,55 eiro. t.sk. Lauku atbalsta dienesta finansējums EUR 2784,29 un Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 1193,27. Projekta īstenošanas termiņš 22.12.2017.

Projektā “Tautas tērpu iegāde Liezēres pagasta kultūras nama tautas deju kolektīvam”, Nr. 16-05-AL23-A019.2205-000014 tiks veikta Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpu, vilnas cepuru, sievu lakatu un apavu iegāde. Projekta kopējās izmaksas 8626,57 eiro. Projekta īstenošanas termiņš 22.12.2017.

Projektā “Tautas tērpu apģērbu detaļu un apavu iegāde Ļaudonas pagasta amatiermākslas kolektīviem”, Nr. 16-05-AL23-A019.2205-000005 tiks veikta Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpu un to elementu iegāde Madonas novada Ļaudonas pagasta senioru deju kolektīvam “Divi krasti” un jauktajam korim “Lai top!”. Projekta ietvaros kolektīvam “Divi krasti” paredzēts iegādāties tautas tērpu apģērbus, aubes, naģenes un apavus, jauktajam korim “Lai top!” – sievu vestes un papildināt esošos tērpus ar trūkstošajiem tautas tērpu komplektiem. Projekta kopējās izmaksas 6432,78 eiro. Projekta īstenošanas termiņš 22.12.2017.

Projektā “Tautas tērpu iegāde Mētrienas pagasta amatiermākslas kolektīviem”, Nr. 16-05-AL23-A019.2205-000006 paredzēta Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpu iegāde Madonas novada Mētrienas pagasta kolektīviem. Senioru deju kolektīvam “Mētra” paredzēta tautas tērpu apģērbu un tautas tērpu elementu – sievu un vīru cepuru, sievu zeķu un vīru deju zābaku iegāde. Jauniešu deju kolektīvam “Meteņi” tiks iegādāti tautas tērpu apģērbi, vainagi, meiteņu zeķes, puišu cepures. Sieviešu korim “Jūsma” – linu krekli, vilnas jakas un aubes. Projekta kopējās izmaksas 15435,61 eiro. Projekta īstenošanas termiņš 22.12.2017.

Projektā “Tautas tērpu iegāde Ošupes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam „Degumnieki””, Nr. 16-05-AL23-A019.2205-000008 tiks veikta Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpu, jostu un vīru vilnas cepuru iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam „Degumnieki”. Projekta kopējās izmaksas 6465,19 eiro. Projekta īstenošanas termiņš 22.12.2017.

Projektā “Tautas tērpu iegāde Praulienas pagasta amatiermākslas kolektīviem”, Nr. 16-05-AL23-A019.2205-000007 paredzēta Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpu iegāde trīs Praulienas pagasta amatiermākslas kolektīviem. Jauniešu deju kolektīvam paredzēts iegādāties jaunus vīriešu zābakus. Deju kopai “Saikavieši” tiks iegādāti tautas tērpu apģērbi un tautas tērpu elementi – plecu lakati, aubes, priekšauti, zeķes, saktas, naģenes, jostas un apavi. Jauktajam korim – aubes, saktas, villaines un burbuļsaktas. Projekta kopējās izmaksas 20814,45 eiro. Projekta īstenošanas termiņš 22.12.2017.

Projektā “Tautas tērpu iegāde Sarkaņu pagasta  amatiermākslas kolektīviem”, Nr. 16-05-AL23-A019.2205-000015 tiks veikta Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpu iegāde Sarkaņu pagasta amatiermākslas kolektīviem. Jauniešu deju kolektīvam “Resgaļi” paredzēts iegādāties puišu un meitu kreklus, puišu bikses, meitu vestes un zeķes. Senioru deju kolektīvam „Labākie gadi” – tautas tērpu apģērbus un tautas tērpu elementus – jostas, aubes, saktas, sievu lakatus, vīru kakla lakatus un apavus. Vidējās paaudzes deju kolektīvam „Kalnagravas” tiks iegādāti tautas tērpu apģērbi un tautas tērpu elementi – sievu lakati, zeķes, plecu lakati, saktas, vīru kakla lakati un apavi. Projekta kopējās izmaksas 15873,55 eiro. Projekta īstenošanas termiņš 22.12.2017.

Projektā “Tautas tērpu iegāde Vestienas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam “Vestēnieši””, Nr. 16-05-AL23-A019.2205-000010 tiks veikta Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpu, jostu, aubju, zeķu, vīru vilnas cepuru un apavu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam “Vestēnieši”. Projekta kopējās izmaksas 7196,16 eiro. Projekta īstenošanas termiņš 22.12.2017.

Projektā “Tautas tērpu iegāde Vestienas pagasta sieviešu vokālajam ansamblim „Fantāzija””, Nr. 16-05-AL23-A019.2205-000004 paredzēts iegādāties stilizētu Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpus sieviešu vokālajam ansamblim “Fantāzija”.  Projekta ietvaros tiks iegādātas stilizētas linu kleitas, galvas auti, jostas, snātenes un sieviešu kurpes. Projekta kopējās izmaksas 4881,93 eiro. Projekta īstenošanas termiņš 22.12.2017.Informāciju sagatavoja: Klinta Galeja

Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste

 
Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums