Pakalpojuma nosaukums

  Par reklāmas/reklāmas objektu izvietošanu

  Pakalpojuma apraksts

  Tiesības izvietot reklāmu vai reklāmas objektu vai citu informatīvu materiālu publiskā vietā Madonas novadā, ir nepieciešams saņemt atļauju, vēršoties Madonas novada Būvvaldē un saskaņojot reklāmas projektu.

  Reklāma ir ar saimniecisko vai profesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai jebkura veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā īpašuma, tiesību un saistību) popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem.

  Izkārtne – reklāma vai reklāmas objekts, kas izvietots tādā nekustamajā īpašumā (zemesgabalā vai būvē), kurā atrodas valsts vai pašvaldības iestāde vai privāta fiziska vai juridiska persona, kura tieši veic saimniecisku darbību, un attiecīgā reklāma vai reklāmas objekts var saturēt informāciju par iestādes vai privātās fiziskās vai juridiskās personas nosaukumu, darbības veidu, darba laiku, pārdodamo produkciju vai sniegtajiem pakalpojumiem un kontaktinformāciju (arī tīmekļa vietnes adresi);

  Reklāmas objekts – jebkuras formas un jebkura veida priekšmets vai konstrukcija ar piesaisti zemei vai bez tās, kas tiek izmantots vai speciāli veidots reklāmas izvietošanai publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu;

  Atbildīgā iestāde

  Madonas novada Būvvalde

  Pakalpojuma saņēmējs

  fiziska persona, juridiska persona

  Pakalpojuma apmaksas apraksts

  Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.17 „PAR PAŠVALDĪBAS NODEVU PAR REKLĀMAS UN REKLĀMAS OBJEKTU IZVIETOŠANU MADONAS NOVADĀ”

  Maksājuma veikšanas iespējas:
  - Madonas novada pašvaldības kasē – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801 (107 kabinets).

  - internetbankā, banku filiālēs (nepieciešams uzrādīt maksājumu uzdevumu)

  Norēķinu konts

  MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA
  Reģ.Nr.LV90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
  AS „SEB Banka”
  Konts Nr. LV37UNLA0030900130116
  SWIFT kods UNLALV2X 

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids

  klātienē; pasts; e-pasts; e-pakalpojums

  Adrese, uzziņas, konsultācijas

  Silvija Šīre, Būvvaldes arhitekte

  silvija.sire@madona.lv , tālrunis – 64860096, 28371721, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

  Pakalpojuma saņemšanas veids

  klātienē; pasts; e-pasts

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  o    Iesniegums 

  o    Citi nepieciešamie dokumenti.

  Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

  o    Reklāmas likums

  o    Madonas novada pašvaldības SN Nr.17 „PAR PAŠVALDĪBAS NODEVU PAR REKLĀMAS UN REKLĀMAS OBJEKTU IZVIETOŠANU MADONAS NOVADĀ”

  o    Madonas novada pašvaldības SN Nr.16 “PAR VIZUĀLĀS KOMUNIKĀCIJAS OBJEKTU IZVIETOŠANU MADONAS NOVADĀ”

  o    Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumi Nr.732 "Kārtībā, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu"

  o    Priekšvēlēšanu aģitācijas likums

  Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

  7 darba dienu laikā pēc iesnieguma reģistrēšanas dienas, ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

  Veidlapa

  Reklāmas izvietošanas iesniegums

   
  © 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Piekļūstamības paziņojums