Pakalpojuma nosaukums

  Par adreses piešķiršanu, maiņu, likvidēšanu

  Pakalpojuma apraksts

  MK 08.12.2015. noteikumi Nr.698 "Adresācijas noteikumi" nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

  Atbildīgā iestāde

  Madonas novada Būvvalde

  Pakalpojuma saņēmējs

  fiziska persona, juridiska persona

  Pakalpojuma apmaksas veids

  bezmaksas

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids

  Klātienē; pasts (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801); e-pakalpojums

  Adrese, uzziņas, konsultācijas

  Andris Rieba, Būvvaldes vadītājs
  andris.rieba@madona.lv, tālrunis – 64860097, adrese- Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

  Pakalpojuma saņemšanas veids

  Klātienē būvvaldē, pa pastu

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  Iesniedzamie dokumenti iesniegumam par adreses piešķiršanu zemes vienībai/ēkai:

  -          Iesniegums;

  -          Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona);

  -          Zemes vienības robežu plāns;

  -          Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti;

  -          Ģenerālplāns – jaunbūvēm;

  Iesniedzamie dokumenti iesniegumam par adreses piešķiršanu telpu grupai:

  -          Iesniegums

  -          Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona);

  -          Kadastrālās uzmērīšanas lieta (inventarizācijas lieta) ēkai vai ēkas stāvu plāns;

  -          Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti (kopija).

  Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

  MK 08.12.2015. noteikumi Nr.698 "Adresācijas noteikumi"

  Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

  22 darba dienas, ja iesniegti visi dokumenti

  Veidlapa

  Iesniegums brīvā formā

   
  © 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums