TE IR DARBS! Aicina darbā speciālo pedagogu

iesūtīts: 2024.06.12 11:28
Ērgļu vidusskola aicina darbā speciālo pedagogu.

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku

Vakanto vietu skaits: 1

Darba algas likme: 1145 eiro par pilnu slodzi pirms nodokļu nomaksas.

Slodze likmēs: 0,2 (vai pēc vienošanās).

Galvenie darba pienākumi:

 • veikt izglītojamo mācību prasmju izvērtējumu un traucējumu diagnosticēšanu, dinamikas izpēti un novērtēšanu, sniegt ieteikumus un rekomendācijas; veikt attīstošās korekcijas nodarbības, lai sekmētu Valsts pamatizglītības standartā izvirzīto kompetenču apgūšanu atbilstoši izglītojamā spējām un veselības stāvoklim;
 • sniegt atbalstu mācību procesā izglītojamajiem, kuriem ir konstatētas mācību grūtības vai speciālās vajadzības, veicot atbalsta un attīstošās (korekcijas) darbības;
 • klases audzinātāja, mācību priekšmetu skolotāju un atbalsta komandas sastāvā sastādīt izglītojamajam strukturētu individuālo izglītības apguves plānu, analizēt rezultātus, izvirzīt mērķus un uzdevumus turpmākai darbībai;
 • sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem veidot individuāli diferencētus mācību un atbalsta materiālus.

Prasības:

 • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
 • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām;
 • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • kompetences: spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu, atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus, komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci;

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un radošu darbu;
 • profesionālo pilnveidi;
 • sociālās garantijas (atvaļinājuma pabalstu, kompensācijas mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu segšanai u. c.).

Pieteikumu, norādot “Speciālais pedagogs”, var iesniegt līdz 2024. gada 23. augustam:

 • klātienē, Ērgļu vidusskolā ( Oškalna 6, Ērgļi, Madonas novads) darba dienās no 9.00 līdz 14.00;
 • elektroniski, sūtot pieteikumu uz: egluskola@madona.edu.lv
 • ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu: “Ērgļu vidusskola”, Oškalna 6, Ērgli, Madonas nov., LV-4840.
Kontaktpersona: direktore Gaļina Kraukle, mob.tālr. 26471778, 29264927.

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums