Īstenos pārrobežu projektus ar krievu partneriem

Nodibinājums „Lubāna mitrāja kompleksa fonds” gatavo pieteikumu ESTLATRUS programmas projektu konkursam. Projekta nosaukums „Green Thinking and Acting – Challenges for Sustainable Development of Cross – border Areas” (Zaļā domāšana - pārrobežu reģionu ilgtspējīgai attīstībai”).

 Šī projekta sadarbības partneri ir: Strugi – Krasnije rajona administrācija (Krievija) un Polvas attīstības centrs (Igaunija).

Projektu plānots realizēt 30 mēnešos (2011. gada septembris – 2014. gada februāris). Un ieviest aktivitātes, kas sadalītas piecās aktivitāšu grupās:

1)      Projekta publicitāte – interaktīvas mājas lapas izveide, bukleta sagatavošana, publikācijas presē, projekta prezentācijas materiālu izstrāde;

2)      Sabiedriskās apziņas veidošana par teritorijā esošo dabas vērtību nozīmīgumu:

  • Eko – gidu apmācības (10 gidi katrā valstī);
  •  Eko – gidu pieredzes apmaiņas semināri (1 seminārs katrā valstī);
  •  Profesionāla teritorijas prezentācijas materiāla izstrāde (CD);
  •  Skolēnu starptautiskas vasaras eko – nometnes (viena nometne, 14 dienas katrā valstī);
  •  Eko – festivāla organizēšana un pieredzes pārņemšana (Igaunija).

3)      Līdzdalība vides politikas veidošanā partneru reģionos:

·         Dabas aizsardzības plāna izstrāde liegumam „Lubāna mitrājs” (Dabas aizsardzības stratēģija Strugi – Krasnije rajonam);

  • Pārrobežu sadarbības rīcības plāna dabas aizsardzības jomā izstrāde.

4)      Teritorijas apsaimniekošanas pasākumi

  • Zivju resursu aizsardzības pasākumi;

Plānots ierīkot Lubāna ezera un informācijas centra video novērošanu, atjaunot inspekcijas vajadzībām nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, veikt regulārus kontroles pasākumus 30 mēnešu garumā.

  • Niedru pļaušana (Lubāna ezerā un zivju dīķos);
  •  Eko – tūrisma attīstīšana (LMK informācijas centra teritorijas labiekārtošana, informācijas centra darbības nodrošināšana)

5)      Projekta vadība un uzraudzība.


 
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika