Dzelzavas pagasta čempionāts futbolā 7x7

iesūtīts: 2022.07.18 09:50
Dzelzavas pagasta atklātais čempionāts futbolā 7x7 24.07.2022


Nolikums

1. Mērķis un uzdevumi.
1.1. Popularizēt futbolu Madonas novadā.
1.2. Noskaidrot Madonas novada Dzelzavas pagasta atklātā čempionāta futbolā čempionu un godalgoto vietu ieguvējus.
1.3. Iesaistīt sabiedrību sportiskās aktivitātēs.

2. Sacensību vadība.

2.1. Sacensības organizē Dzelzavas pagasta pārvalde.
2.2. Turnīra organizatore Aiva Sudraba (mob. 26601691).

3. Sacensību vieta, laiks un pieteikšanās.

3.1. Čempionāts notiks Dzelzavas pagasta stadionā (uz dabīgā seguma) 24.07.2022. plkst. 10.00.
3.2. Sacensību diena un laiks var tikt pārcelts nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (stiprs vējš, slikta redzamība utt.) vai, ja futbola laukums neatbilst spēlēšanai (piemēram, stipri pielijis laukums).
3.3. Komandām jāpiesakās līdz 22.07.2021. plkst. 17.00 rakstot pieteikumu brīvā formā uz e – pastu aiva.sudraba@madona.lv vai 26601691, norādot komandas nosaukumu.
3.4. Dalības maksa turnīrā ir noteikta katrai komandai 15,00 EUR, kuru komanda samaksā reģistrēšanās laikā pirms turnīra sākuma.
3.5. Papildus izdevumus, kas saistīti ar spēlētāju dalību sacensībās (transports, ēdināšana, izvietošana) dalībnieki apmaksā paši.

4. Sacensību kārtība.

4.1. Sacensības tiek rīkotas un notiek atbilstoši pastāvošajiem FIFA noteikumiem.
4.2. Sacensībās piedalās noteikts komandu skaits, kuras spēlē 2 apakšgrupās, no katras apakšgrupas iziet 2 komandas, kuras savstarpējās spēlēs sadala 1.-4.vietu. (atkarībā no komandu skaita).
4.3. Komandā uz laukuma spēlē 7 cilvēki. Komandas kopējais cilvēku skaits 10. Spēles ilgums 2x15 minūtes (komandu pārstāvju un vadības sanāksmē spēles laiku pamatotu apsvērumu dēļ ir iespējams mainīt). Neizšķirta rezultāta gadījumā spēlēs par 1.-4.vietu pēc pamatlaika, tiek piešķirts papildlaiks 5 min., bet pēc tam 3 soda sitienu sērija, pēc tam līdz kādas komandas soda sitiena pirmajai kļūdai. Apakšgrupu spēlēs par uzvaru pamatlaikā komanda iegūst 3 punktus, par zaudējumu – 0 punkti. Neizšķirta gadījumā komandām tiek piešķirts pa 1 punktam.
4.4. Sacensībās komandai jāspēlē vienādās formās (vienādas krāsas sporta kreklos). Spēlētāji nedrīkst spēlēt bez sporta krekliem.
4.5. Ja spēlētājs vienā spēlē saņēmis 2 brīdinājumus (dzeltenā kartiņa), tad viņš tiek noraidīts no laukuma. Ja spēlētājs ir saņēmis noraidījumu (sarkanā kartiņa), tad spēlētājam ir jāizlaiž 1 spēle.
4.6. Ja komandas spēlētājs noraidījuma dēļ neizlaiž spēli un tajā piedalās, tad komandai tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:3.
4.7. Visos noraidījuma gadījumos noraidītajam spēlētājam ir jāatstāj futbola laukums.
4.8. Ja noraidītais spēlētājs pēc noraidījuma traucē spēli (piemēram, iejaucas tiesneša darbā vai lieto necenzētus vārdus utt.), tad sacensību organizators kopā ar komandu pārstāvjiem un tiesnešiem lemj par šī spēlētāja diskvalifikāciju.
4.8. Ja komanda neierodas uz spēli, tad tai tiek piešķirts zaudējums ar 0:3.
4.9. Čempionātā drīkst piedalīties tikai tie spēlētāji, kuri ir ierakstīti komandas pieteikumā un pieteikums ir iesniegts sacensību organizatoram.

5. Tiesāšana.

5.1. Spēli tiesā turnīra tiesneši, kuru lēmums ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne komandu pārstāvji.

6. Uzvarētāju noteikšana.

6.1. Čempionātā komandu vietas nosaka pēc izcīnīto punktu summas. Par uzvaru - 3p., par neizšķirtu - 1p., par zaudējumu - 0p.
6.2. Vietu aprēķināšanai vienādu punktu summas gadījumā divām vai vairākām komandām, augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai pirmajai secīgi izpildās viens no nosacījumiem:
6.2.1. labāks rādītājs savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība);
6.2.2. vairāk uzvaru visās spēlēs;
6.2.3. labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs;
6.2.4. lielāks vārtu guvums visās spēlēs.

7. Sodi un disciplīnas pārkāpumi.

7.1. Par rupjiem disciplīnas pārkāpumiem (piemēram, par lamāšanos ar nepieklājīgiem vārdiem, vai žestu un izteicienu lietošanu, par spļaušanu, tīšu speršanu spēlētājiem vai tiesnešiem, par draudēšanu tiesnesim vai spēlētājiem utt.) spēlētājam var tikt noteikta diskvalifikācija uz visu čempionāta laiku.
7.2. Dalībniekiem nav atļauts piedalīties sacensībās alkohola reibuma stāvoklī un psihotropo vielu ietekmē.

8. Medicīna.

8.1. Par dalībnieku veselības stāvokli atbild pats spēlētājs apliecinot to ar savu parakstu pieteikuma lapā. Veselības traucējumu gadījumā ziņot sacensību organizatoram.
8.2. Organizatori traumu gadījumā nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu.

9. Apbalvošana.

9.1. Komandu spēlētāji, kuri ir izcīnījuši godalgotās vietas, (I-III v.) tiek apbalvoti ar medaļām un komandas ar kausiem.
9.2. Tiek dotas nominācijas:
9.3.1. rezultatīvākais spēlētājs (visvairāk iesistu vārtu),
9.3.2. labākais vārtsargs (vismazāk ielaistu vārtu)
9.3.3. vērtīgākais spēlētājs.

10. Citi.

10.1. Visus jautājumus, kas nav paredzēti šajā Nolikumā, komandu pārstāvji, tiesneši un organizatori risina, savstarpēji vienojoties. Visus radušos konfliktus izskata un galējo lēmumu pieņem spēles tiesnesis.


Nolikumu izstrādāja:
Dzelzavas pagasta pārvaldes
Sporta darba organizatore
A.Sudraba
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Piekļūstamības paziņojums