.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktie iepirkumi

Publicēts:08.04.2020
Finansējuma saņēmēja nosaukums:SIA „Madonas Siltums” , reģ. Nr. 45403004471, Cesvaines iela 24a, Madona, Madonas nov., LV-4801
Kontaktinformācija:Valdes loceklis Ivars Grandāns e-pasts: ivars.grandans@madona.lv tālr.26564598.
Projekta nosaukums, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra:Būvdarbi tiks veikti, pamatojoties uz 2018. gada 3.aprīlī noslēgto līgumu līgumu Nr. 4.3.1.0/17/A/071 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk CFLA) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros par projekta “Esošās katlu mājas Madonā efektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.
Iepirkuma procedūras nosaukums:“Būvuzraudzība Madonas, Cesvaines 24 katlu mājas atjaunošanā”, identifikācijas numurs MS 2020/2 KF.
Līguma veids:Pakalpojumi
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:būvuzraudzības pakalpojumi objektā ”Esošās katlu mājas Madonā efektivitātes paaugstināšana”.
Informācija par Nolikuma pieejamību:visi iepirkuma procedūras dokumenti elektroniski būs pieejami šeit. Papīra formātā ar iepirkuma nolikumu ir iespēja iepazīties arī uz vietas, iepriekš sazinoties pa telefonu +371 26564598.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:30.04.2020 10:50
Lēmuma pieņemšanas datums:29.05.2020.
Pretendenta nosaukums, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu:SIA “Geo Consultants”, reģ. Nr. 40003340949, Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004.
Pretendenta piedāvātā līgumcena / euro:13770,00
Iepirkuma stadija:Pabeigts
Dokumentācija:
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums