.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktie iepirkumi

Publicēts:27.11.2014
Finansējuma saņēmēja nosaukums:SIA "Barkavas KPS", reģ.Nr,47103001741
Brīvības iela 9, Barkava, Madonas novads, LV-4834
Kontaktinformācija:SIA „Barkavas KPS” valdes loceklis Jānis Ikaunieks
tālr.nr: 26340992, Gints Hermanis –tālr.-29128476.
Projekta nosaukums, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra:Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta" Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/194/046
Iepirkuma procedūras nosaukums:Atklāts konkurss "Barkavas ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārta Barkavas pagastā, Madonas novadā, papildus būvdarbi” Iepirkuma ID BKPS-2014/03
Līguma veids:Būvdarbi
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:Iepirkuma priekšmets ir „Barkavas ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārta Barkavas pagastā” papildus būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un Tehnisko projektu (B pielikums) (turpmāk – Būvdarbi).
Informācija par Nolikuma pieejamību:Ar iepirkuma procedūras nolikumu var iepazīties uz vietas Brīvības iela 9, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā, LV-4834, pēc iepirkuma procedūras izziņošanas katru darba dienu, iepriekš vienojoties par laiku pa tel. 26340992, bez maksas.
1.1.1. Iepirkuma procedūras nolikums http://files.inbox.lv/ticket/90ec7c0f53c47e3028a19ecf1c0c02d0477f0af5/Nolikums_barkava_II_karta_papildus_rub_buvdarbiem.doc
1.1.2. A pielikuma Darbu apjomus elektroniski var lejupielādēt no saites- http://files.inbox.lv/ticket/fd9b960feae3587c610192598a7c8b5f9a453d1c/tames+forma+Barkava+II+papildus+rub+darbu_24_10.xls
1.1.3. B pielikumu Tehnisko projektu var lejupielādēt no saites- http://files.inbox.lv/ticket/676bfe6dd385033984c0e4108d6d36e3b54d179e/Barkava_PDF.7z
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:12.12.2014 09:00
Lēmuma pieņemšanas datums:06.03.2015.
Pretendenta nosaukums, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu:SIA „ĢL Konsultants”
Reģ nr.: 40103242818
Adrese: Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002
Pretendenta piedāvātā līgumcena / euro:€ 94 600,00.
Iepirkuma stadija:Pabeigts
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums