Madonas pilsētas kultūras nama Bērnu deju kolektīvs “Pipariņi”

Dibināšanas gads:2014
Kolektīva vadītājs:Gunta Beķere
Mēģinājuma vieta:Madonas pilsētas kultūras nams
Mēģinājuma laiks:Pirmdienās, trešdienās 15.30

Katru gadu centīgi gatavojamies deju kolektīvu skatēm, izvēloties deju repertuāru, ko pašiem dejot prieks. Deju kolektīvu skatēs kopš 2015.gada “Pipariņu” guvuši augstākās un I pakāpes novērtējumu. 

“Pipariņu”  dejotāji dejo ar aizrautību, prieku un vēlas būs labākie. Kopš 2016.gada katru gadu piedalās Madonas pilsētas svētku koncertos, Madonas Kultūras nama organizētajos valsts svētku  un tematisko pasākumu koncertos, skolas pasākumos. Ar prieku dodamies tur, kur mūs aicina dejot – Kalnagravās, Lubānā, Degumniekos, Varakļānos un vēl un vēl.

 “Pipariņu” dejotāji par dejošanu un iespēju būt kopā mēģinājumos, koncertos un dažādos izbraukumos saka, ka tā ir:
Sajūsma. Jautrība. Prieks. Laime. Draudzība. Vienotība. Mīlestība. Sastrādāšanās. Aizraujoši. Superīgi. Dzīvesprieks. Kolosāli. Lieliski.

Vēsture

Bērnu Tautisko deju kolektīva (BTDK) “Pipariņi” sākums ir 2014.gads, pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”. Neatlaidīgi mēģinājumi un disciplīna vainagojās ar augstāko pakāpi skatē, kas  rezultējas ar dalību bērniem pirmajos XI Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos 2015.gadā. 

2015.gadā, tā kā arvien ir vēlēšanās dejot, 1.klasē kolektīvs spēj apvienot bijušos un jaunus dejotājus, lai dejas kustība turpinās jau kā Madonas kultūras nama bērnu deju kolektīvam. Jaunam kolektīvam nepieciešams skanīgs nosaukums, pie kura dejotāji tiek 2016.gada sākumā. Nosaukums “Pipariņi” precīzi raksturo dejotājus - enerģiski, asi un sprigani un vēlas būt pamanāmi.

Sasniegumi

Sasniegumi skatēs:

2015.gadā – Augstākā pakāpe


2016.gadā – I pakāpe starpnovadu skolu tautas deju kolektīvu skatē;   


2017.gada 10.martā  Augstākā pakāpe starpnovadu skolu tautas deju kolektīvu skatē;


2017.gada 1.aprīlī Augstākā pakāpe bērnu grupā XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku lieluzveduma “Māras zeme” repertuāra apguves skatē, kas dod ceļa zīmi uz 2018.gada Latvijas 100 gades Dziesmu un deju svētkiem;


2018.gada 27.aprīlī  Augstākā pakāpe Madonas, Lubānas, Varakļānu novadu bērnu deju kolektīvu skatē;


2019.gada 23.martā I pakāpe tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skatē, gatavojoties XIII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

2017.gada dalība deju skatē ir “Pipariņu” ceļa zīme uz XXVII Latvijas Dziesmu un XVI Deju svētkiem – Latvijas 100-gades gadā sniedz neaizmirstamu pieredzi un rūdījumu. Dziesmu un Deju svētkos piedalījās ap 17 000 dejotāju un  “Pipariņi” bija viens no 45 bērnu deju kolektīviem. Tika dejotas bērnu deju kolektīvu dejas, kā arī deju uzvedumi kopā ar vidējās paaudzes deju kolektīviem – VDPK “Degumnieki”, VDPK “Īsnauda”, VDPK “Varakļāni”, VDPK “Kūzuls”  un Madonas Kultūras nama senioru deju kolektīvu “Atvasara”. 

Dejojot esam pierādījuši, ka tautiskās dejas un sports viens otru var labi papildināt un kopš 2018.gada sadarbojamies ar BK „Madona”, ar deju iepriecinot basketbolistus. 2019.gadā bijām pamanīti, “Pipariņus” uzaicināja dejot Pasaules rollerslēpošanas čempionātā Smeceres silā, kur piedalījās starptautiska mēroga sportisti, savukārt 2019.gada nogalē gan kā atbalstītāji un līdzjutēji, gan dejotāji, devāmies uz Visaginu (Lietuvā), kur ar savu deju iepriecinājām pilsētas iedzīvotājus koncertā “Sveiki, kaimiņi” (“Kaimyneli, būki sveikas!”). Bijām gandarīti par saņēmtajiem komplimentiem no organizatoriem un skatītājiem, kuri pēc koncerta nāca klāt un uzteica “Pipariņus” par raito un enerģisko dejas soli.

Lieliska pieredze, jauni draugi un iespaidi iegūti, piedaloties bērnu un skolēnu deju kolektīvu festivālos “Latvju bērni danci veda”, kas ik gadu ir kā mazie Deju svētki. 2016.gadā devāmies uz Ludzu, 2017.gadā piedalījāmies Cēsīs, bet 2018.gadā dejojām Daugavpilī.  

2019.gads bija nozīmīgs, jo “Pipariņiem” bija iespēja doties uz Madonas sadraudzības pilsētu Anikšķiem, lai piedalītos folkloras festivālā. Šajā braucienā iepazināmies ar lietuviešu jauniešu deju kolektīvu “Vijurkas” un nākamajā reizē gaidīsim lietuviešu dejotājus ciemos pie mums Madonā.
2019.gadā uzsākām ciešāku sadraudzību ar Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju, tikām uzaicināti piedalīties divos dažādos koncertuzvedumos – 18.maijā Muzeju nakts pasākumā pirmo reizi dejojām uz Skolas ielas pretī Izstāžu zālēm, bet 7.decembrī dejojām Izstāžu zāļu iekštelpās, lielajā zālē, radošo aktivitāšu pasākumā “Sajūti Ziemassvētkus muzejā”.
Par dejotāju draugiem kļuvuši Lubānas bērnu un jauniešu deju kolektīvs “Raksti” ar vadītāju Lienīti Ozolnieci, tādēļ ar prieku ik gadu dodamies uz Lubānu, lai dejotu no sirds koncertā “Raiti riti deju solis”. Ikviens aicinājums no citiem deju kolektīviem dod jaunu pieredzi, iepazīšanos un veidojas kolektīvu draudzības. 

‌Par “Pipariņu” draugiem kļuvuši arī VDPK “Kalnagravas”, vairākus gadus pēc kārtas “Pipariņi” ir dancojuši uz “Kalnagravu” skatuves, tāpat esam devušies uz Varakļānu un Degumnieku kultūras namiem, kur koncertos  ieguvām deju kolektīvu draugus – VDPK “Degumnieki”, VDPK “Varakļāni”, TDA “Kalve”.
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums