Karjeras attīstības atbalsta pasākums. Pašnovērtējuma veikšana "Mani nākotnes sapņi" Madonas pilsētas vidusskolā

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts  vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

1.Mērķis

1. Izzināt skolēnu intereses, spējas un talantus.

2.Veikt pašnovērtējumu.

2.Pasākums norises laiks un vieta

2019.gada  25.novembrī  - Madonas pilsētas vidusskolā, Valdemāra bulvārī 6, Madonā, LV - 4801

3.Pasākuma dalībnieki

Madonas novada Madonas pilsētas vidusskolas 94 3.klašu skolēni.

4.Pasākuma programma

Profesionālas izaugsmes treneres Ingas Bite  vadībā :

1) skolēni caur spēli, atbilstoši vecumposmam,  apguva plānošanas jēdzienu, atklāja par sevi daudz jauna, veica pašizziņu, pašnovērtējumu, iepazīstināja ar sevi citus, tā iejūtoties darba ņēmēja lomā, analizēja, par ko vēlas kļūt, kas vēl jādara, lai piepildītu savus dzīves sapņus,  kļūtu profesionāls savā izvēlētajā profesijā.

Notika 4 nodarbības.

N.p.k.

Klase

Laiks

Nodarbības vieta

1.

3.c 

9.00 – 9.40

302.kabinets

2.

3.d 

9.50 – 10.30

3.

3.a 

11.00 – 11.40

4.

3.b

11.50 – 12.30

5. Pasākuma norises apraksts un foto

Ar metodes „Kreativitātes treniņš” palīdzību tika attīstīta indivīda emocionālā inteliģence un kognitīvās spējas. Ar tēlu un simbolu palīdzību nodarbības vadītāja rosināja paskatīties uz sevi no malas radošā un netradicionālā veidā tika transformēts neredzamais par redzamo. Uzdevums atvēra cilvēka apziņu par tam piemītošajām spējām, par sevi un deva ticību sev un saviem spēkiem (pašvērtējums). Nodarbības sākumā katram bērnam bija jāizvēlas, kāds zvēriņš viņš vēlas būt. Iepazīstoties bija jānosauc savs vārds,  izvēlētā zvēriņa vārds kopā ar  rakstura īpašību.  Pēc iepazīšanās tika uzdots jautājums – vai bērni apzinās, ka viņi ir unikāli, ka katram ir savs potenciāls, kas dzīves laikā jārealizē. Nodarbības vadītāja izdalīja darba lapas. Bērni tika aicināti sapņot, iztēloties, par ko viņi grib būt, kādu profesiju izvēlēties. Ko  labu šodien iztēlotais zvēriņš izdarīs? Kādas rakstura īpašības viņam piemīt un kurai profesijai šīs rakstura īpašības visvairāk piestāv? Tika uzdoti arī citi pašizziņu veicinoši jautājumi. 

Kā noslēdzošā aktivitāte bija  spēle “Pozitīvo emociju tunelītis”. Tā  ļāva  bērniem pašiem  radīt un izdarīt pasūtījumu (vēlēšanās formā) un rast iespēju piedzīvot, ka pasūtījums (vēlēšanās) piepildās. Pastarpināti bērniem, pārvarot grūtības un izdarot ko jaunu, cēlās pašapziņa, kā arī tika gūtas pozitīvas emocijas.

Spēle bērniem ļoti patika, tā, veicot atgriezenisko saiti, visvairāk uzrunāja bērnu auditoriju. 


Pedagogs karjeras konsultants Jolanta Pabērza


© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums