Karjeras izglītība Praulienas pamatskolā

Karjeras izglītība Praulienas pamatskolā tika realizēta audzināšanas darbības ietvaros. Līdzīgi kā šobrīd, tika plānoti un organizēti daudzveidīgi pasākumi un aktivitātes bērniem un jauniešiem, kas palīdzēja bērnus ievirzīt karjeras pasaulē. Šodien varam teikt, ka projekts paver aizvien jaunus apvāršņus, ļauj dziļāk izpētīt profesijas izvēles nosacījumus, apgūt karjeras prasmes. Jāatzīst, ka pirms projekta veidotie pasākumi un aktivitātes sniedza izzinošu materiālu, tiem bija sava loma skolēnu ikdienā un arī nākotnes plānošanā, kaut arī tobrīd nebija līdzfinansējuma.

 Īpaši jāuzsver tikšanās ar uzņēmēju A.Gotlaufu, kas rosināja skolēnus būt drosmīgiem, nebaidīties tiekties pretī saviem sapņiem. Uzņēmēja dalījās savā pieredzē par veiksmīgu darba plānošanu un uzņēmējdarbības attīstīšanu. Tāpat nozīmīga bija diskusija ar bijušo skolas absolventu, SEB bankas pārstāvi Imantu Svilānu, kurš pastāstīja par savas karjeras veidošanos un iespējām veidot veiksmīgu karjeru. Praulienas pamatskolā Karjeras dienu ietvaros viesojās Madonas novada Jauniešu domes pārstāvji, kas aicināja 5.- 9. klašu skolēnus iepazīt brīvprātīgo darbu kā starta punktu darba pasaulē. Skolā ciemojās bijušie absolventi, kas šobrīd mācās Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienībā. Viņi skolēnus iepriecināja ar prezentāciju par mācību iespējām savā izvēlētajā skolā, kā arī veidoja diskusiju par sadzīves jautājumiem. 1. – 4. klašu skolēniem tika veidotas aktivitātes, spēles starpbrīžos, kur viņi iepazina profesijas.

 Valsts svētku ietvaros Praulienas pamatskolu apmeklēja Valsts Robežsardzes pārstāvji. Šim pasākumam bija īpaša loma karjeras izglītības īstenošanas procesā, jo ciemiņi sniedza izsmeļošu informāciju par savas profesijas apguvi. Lekcijas laikā skolēni tika iepazīstināti ar robežsarga ikdienu. Tāpat noritēja praktiska darbošanās un skolēniem bija iespēja vērot robežsardzes suņu paraugdemonstŗējumus. Tikšanās laikā veidojās pozitīva gaisotne un diskusija liecināja par lielo interesi par šo profesiju.

Kā norit karjeras izglītības īstenošana šobrīd? Daudz paveikts, piedzīvots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ieviešanas laikā. Ņemot vērā projekta finansējumu, pasākumi ir apjomīgāki un iespējas, viennozīmīgi, ir lielākas. Tiek organizētas audzināšanas stundas gan Praulienas pamatskolā, gan A.Eglīša Ļaudonas vidusskolā, aptverot 1.- 12. klases. Stundas vērstas uz sevis izzināšanu, interešu un spēju izpēti, karjeras prasmju attīstīšanu un profesijas izvēli. Bērni un jaunieši tiek iesaistīti visos novada organizētajos pasākumos. Projekta ietvaros skolēni labprāt iepazina profesiju pasauli uzņēmumos, mācību centrā „Buts.” Praulienas pamatskolas 1. - 4. klašu skolēni ar prieku un interesi piedalījās karjeras atbalsta pasākumā: „Profesiju karnevāls”. Ar aizrautību un entuziasmu noritēja gatavošanās pasākumam: „Profesiju rēbuss”, kurā piedalījās A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas 5. – 7. klašu skolēnu komanda un Praulienas pamatskolas 5. – 7. klašu komanda. A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas 8 – 9. klašu skolēniem kā karjeras atbalsta pasākums tika piedāvāta un realizēta ekskursija uz izstādi „Skola 2018”. Skolēnu līdzpārvaldes pārstāvji ar prieku devās uz projekta ietvaros organizēto pasākumu: „Līderības skola”, kas noritēja Madonas Valsts ģimnāzijā. Projekta aktivitāšu un pasākumu laikā tika veidota atgriezeniskā saikne un nodrošināta skolēnu izaugsme karjeras jautājumos. Aprīlī un maijā ir plānoti kopīgi pasākumi. Kā atbalsta pasākums projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros tiks organizēta Zinātkāres diena Praulienas pamatskolā. Uz Praulienas pamatskolu tiks aicināti arī A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas 1.- 4. klašu skolēni, jo skolā viesosies ZINOO centrs no Cēsīm ar izzinošām nodarbībām un aktivitātēm. Tāpat maija mēnesī plānots karjeras projekta atbalsta pasākums: „Profesiju virpulis”, kura laikā notiks tikšanās ar Praulienas pagasta uzņēmējiem.

 

Praulienas pamatskolas un A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas pedgogs karjeras konsultants Ilze Strode

© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums