"Aktivitātes Madonas Valsts ģimnāzijā"

Karjeras attīstības atbalsta organizēšana Madonas Valsts ģimnāzijā (turpmāk MVĢ) notiek kopš dibināšanas 2003.gadā.

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu karjeras atbalstu skolēniem, nepieciešams sniegt vispusīgu karjeras informāciju.  Skolas mājas lapā www.madvg.lvvisiem interesentiem ir pieejama aktuāla informācija, par ģimnāzijā īstenotajām izglītības programmām. Aktualitāšu sadaļā regulāri tiek publiskota informācija par skolas organizētajiem karjeras izglītības pasākumiem. Skolēniem pieejamas saites uz Nacionālo izglītības iespēju datu bāzes, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras u.c. mājas lapām.

Daudzveidīga karjeras attīstības atbalsta informācija pieejama ģimnāzijas bibliotēkā, lasītavā iekārtots īpašs stends «Tavai karjerai», kurā izvietoti aktuālākie karjeras izdevumi.

Lai informētu par izglītības iespējām ģimnāzijā, katru gadu aprīlī tiek rīkotas Atvērto durvju dienas. Aktuālā informācija gan par pasākumiem, gan karjeras atbalsta informācijas pieejamību interneta vidē skolēniem tiek nodota klases audzināsanas stundās. Ir ikgadējās publikācijas izdevumā “Izglītības ceļvedis”.

Izstrādāta “Darba burtnīca karjeras izvēlē”, kurā pieejama skolēniem nepieciešamā karjeras informācija, kā arī dažādi uzdevumi, testi, padomi gan sevis izzināšanai, gan karjeras iespēju pētīšanai un plānošanai.

Karjeras izglītības saturs ir integrēts izglītības programmas saturā, tostarp mācību priekšmetu saturā. Skolotāji, mācot attiecīgo priekšmetu, cenšas sasaistīt to ar reālo dzīvi. Stundās skolēni iemācās praktiskas lietas, kas saistītas ar karjeras izglītību, piemēram uzrakstīt CV, motivācijas vēstuli, iepazīstas ar Darba likumu, apskata darba līgumu paraugus, noskaidro, kas ir koplīgums u.c.

Skolēnu izglītošana karjeras jautājumos notiek arī audzināšanas stundās, ko paredz skolas Audzināšanas darba programma. Ārpusstundu pasākumos notiek tikšanās ar kādas profesijas pārstāvjiem, absolventiem, vietējiem uzņēmējiem.  

Izglītojamiem tiek organizēti karjeras izglītības pasākumi. Kā nozīmīgāko pasākumu var minēt Karjeras dienu, kas tradicionāli tiek organizēta vienu reizi gadā novembra beigās vai decembra sākumā. Karjeras dienu katru gadu apmeklē ne tikai MVĢ, bet arī Madonas, Ērgļu, Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu vidusskolēni. Pasākuma ietvaros skolēniem ir iespēja apmeklēt vairāk nekā 10 Latvijas vadošo augstskolu un koledžu prezentācijas par studiju iespējām.  Karjeras dienas ietvaros tiek organizētas lekcijas par aktualitātēm karjeras jautājumos, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, absolventiem, organizētas praktiskas nodarbības.

Otrajā pusgadā nozīmīgākais pasākums ir Ēnu diena, kurā piedalās visi izglītojamie. Skolēniem ir praktiska iespēja ielūkoties dažādu profesiju pārstāvju ikdienā, noskaidrot par konkrēto profesiju dažādus interesējošus jautājumus, kas pēc tam palīdz karjeras lēmuma pieņemšanā.

Dodoties mācību ekskursijās, programmā tiek iekļauts kādas augstskolas, uzņēmuma, valsts iestādes, zinātniska izpētes centra apmeklējums, kas skolēniem palīdz veikt izglītības ceļa un profesijas izvēli. Te īpaši jāpiemin arī atsevišķu skolēnu grupu braucieni uz izstādi «Skola», kas nereti tiek apvienoti ar kāda muzeja, teātra izrādes apmeklējumu.

Ar lielu entuziasmu un ievērojamiem panākumiem skolēni darbojas Skolēnu mācību uzņēmumos.  Tā  ir iespēja ne tikai pārbaudīt un pierādīt savas uzņēmēja prasmes, bet arī tikties ar Latvijas Darba Devēju Konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras, augstskolu, dažādu uzņēmumu pārstāvjiem un uzklausīt viņu ieteikumus, padomus turpmākai darbībai, kā arī savas karjeras veidošanai.

Karjeras attīstības atbalsta nodrošināšanai ģimnāzijā realizēti 2 vērienīgi Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projekti “Profesionālās ievirzes pasākumi Madonas rajona jauniešiem vecumā no 15 līdz 18 gadiem” 1. un 2.kārta. Divus mācību gadus pēc kārtas (2005./2006.m.g. un 2006./2007.m.g.) profesionālās ievirzes pasākumi notika, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu. Projektu mērķis bija noorganizēt informatīvus un konsultatīvus pasākumus par turpmākā izglītības ceļa izvēli, profesionālo orientāciju, karjeras izvēli toreizējā Madonas rajona 9., 10., 11. un 12.klašu skolēniem. Projektu aktivitātēs tika iesaistīti vairāk nekā 600 Madonas rajona skolēni vecumā no 15 līdz 18 gadiem.

Pēc minētā projekta vairāki pasākumi kļuvuši tradicionāli, tā nodrošinot projektu rezultātu ilgtspēju. Tā var minēt jau nosaukto Karjeras dienu, izstādes “Skola” apmeklējumu, Ēnu dienas.

Ar 2017.gada 1.aprīli ģimnāzija iesaistījusies ESF projekta «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» īstenošanā. Ģimnāzijas skolēniem ir bijusi iespēja apmeklēt lekcijas, vērot praktiskus paraugdemonstrējumus Tehnobusa izbraukuma labaratorijā. Pasākumā «Mans ceļš uz profesiju» vairākas klases piedalījās vietējo uzņēmēju organizētās meistardarbnīcās, lai iepazītos ar to darbību, tajos strādājošo profesijām (pārtikas tehnologs, amatnieks, keramiķis, konditors, maiznieks u.c.), profesijas apguves iespējām atbilstošās izglītības iestādēs, izvērtējot savas intereses un darba iespējas Madonā un tās apkārtnē.

Šajā mācību gadā minētā projekta ietvaros skolā īstenoti 2 pasākumi. Visiem 10. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties pasākumā “Biznesa garša”. Sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Madonas biznesa inkubatoru skolēniem tika noorganizētas lekcijas – diskusijas par topošajiem uzņēmējiem nepieciešamajām prasmēm un sava biznesa radīšanu, par uzņēmēja ikdienu un izaicinājumiem.  Nodarbību laikā skolēni tikās ar jaunajiem uzņēmējiem Mairi Gailumu un Armandu Kalniņu. Ar testa palīdzību jaunieši noskaidroja savu piemērotību uzņēmējdarbībai.

Projekta finansējums šogad tika piesaistīts arī jau iepriekš minētajai Karjeras dienai. Pasākuma ietvaros 9.klase piedalījās nodarbībā “Es un mani resursi dzīves mērķu sasniegšanai”, 12.klases  – “Es=savas dzīves līderis!”. Kopā ar 11.un 12.klašu skolēniem no A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas un Madonas pilsētas vidusskolas ģimnāzisti aktīvi iesaistījās arī nodarbībā “Kā būt veiksmīgam karjerā un dzīvē?”. Izaugsmes treniņus vadīja eksperte mērķu sasniegšanā, individuālās izaugsmes koučs, trenere un mentore, motivācijas programmu autore Daina Kriviņa.

Pēc tam visiem interesentiem bija iespēja apmeklēt 11 Latvijas augstskolu prezentācijas par studiju iespējām pēc vispārējās vidējās izglītības iegūšanas. Uz pasākumu bija ieradušās arī skolēnu grupas no Cesvaines, Ērgļu, un Gulbenes 2.vidusskolas.

Ar iepriekš minētā projekta finansējumu otrajā semestrī plānots īstenot pasākumu “Līderības skola”. 7.-12.klašu skolēniem tā būs iespēja piedalīties nodarbībaās par līdera dotību attīstīšanu sevī. Vēl ģimnāzistiem tiks piedāvātas ekskursijas uz dažādiem uzņēmumiem, lai iepazītos ar ražošanas procesu un tajā nepieciešamajām profesijām, iepazīstot darba vidi, aprīkojumu, darba specifiku, saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Karjeras attīstības atbalsta darba nodrošināšana skolā palīdz jauniešiem mērķtiecīgi pielietot skolā iegūtās zināšanas un prasmes, lai veiksmīgi turpmāk organizētu ne tikai savu karjeru, bet dzīvi kopumā. Tas ir visas skolas komandas darbs. Paldies rosīgajam MVĢ kolektīvam par nerimstošajām ikdienas rūpēm jauniešu izglītošanā, motivēšanā un iedvesmošanā!


G.Eiduka
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums