Karjeras attīstības atbalsta pasākums Kalsnavas pamatskolā “Nepareizais” vai “pareizais ceļš uz karjeru”

Pasākuma mērķi bija: iepazīšanās ar kinologa, neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķes un jaunatnes lietu speciālistu darbu; iepazīšanās ar izglītības iespējām, lai apgūtu kinologa, mediķa un jauniešu centra speciālista, pasākuma vadītāja profesijas; izpratnes veidošana par karjeras ceļa veiksmēm un neveiksmēm, par nebaidīšanos no grūtībām ceļā uz pareizo profesijas izvēli; cilvēciskā faktora nozīmīguma izcelšana darbā ar cilvēkiem; izpratnes veidošana par lēmumu pieņemšanu, savu atbilstību kinologa, neatkiekamās medīciniskās palīdzības mediķes un jauniešu centra speciālista, pasākumu vadītāja profesijai.

Pasākumā piedalījās 70 skolēni no  6.-9. klasēm: no Kalsnavas pamatskolas ( pedagogs karjeras konsultants A.Eiduka), no Bērzaunes pamatskolas ( direktore I.Gailuma), no  Liezēres pamatskolas ( pedagogs karjeras konsultants J.Pabērza), no Degumnieku pamatskolas ( pedagogs karjeras konsultants I.Kivkucāne), no Madonas Valsts ģimnāzijas ( pedagogs karjeras konsultants G.Eiduka), no Madonas pilsētas vidusskolas  (pedagogs karjeras konsultants E.Kalniņa).

Pasākuma dalībniekus uzrunāja Kalsnavas pamatskolas direktore Gunta Lapsa, aicinot būt aktīviem un  radošiem, piedalīties skolas un ārpusskolas aktivitātēs, nebaidoties uzņemties atbildību. Pasākuma vadītāji Linda Ūdre- Rizga ar Gati Teili un pedagogu karjeras konsultantu Astrīdu Eiduku arī sveica pasākuma dalībniekus, novēlot vērtīgu, izzinošu, radošu un darbīgu pēcpusdienu, kopīgi darbojoties. Skolotāja A.Eiduka uzsvēra, ka cilvēki, kuri vadīs nodarbības, ir saistīti ar Kalsnavu, ka tepat līdzās mums ir daudz brīnišķīgu cilvēku, kuri ir sava darba entuziasti un mīl savu darbu, nebaidās uzņemties atbildību, ir radoši, drosmīgi, izturīgi un atbildīgi.

Katrs dalībnieks saņēma kartīti ar profesijas nosaukumu. Tā dalībnieki sadalījās 6 grupās: skolotājs, logopēds, kultūras nama vadītājs, frizieris, autobusa vadītājs un video operators. Grupas pa divām apvienojās un sākās 3 nodarbības vienlaikus, katra savā telpā : neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķes Ilonas Jeršovas nodarbība (ieradušies bija darba kolēģi ar neatliekamās palīdzības  auto), kinologa Alena Dzeņa nodarbība un jaunatnes leitu speciālistu Lindas Ūdres- Rizgas un Gata Teiļa interaktīvās nodarbības profesiju atpazīšanā un katrai profesijai raksturīgā noteikšanā.

Skolēni klausījās un vēroja neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķes I.Jeršovas nodarbību, uzzināja, kur var apgūt šo profesiju, kādas īpašības nepieciešamas, lai veiktu šo darbu, kāds ir bijis ceļš uz šo specifisko profesiju. Skolēni praktiskajā nodarbībā iepazinās ar primārajām medicīniskajām niansēm cilvēka dzīvības glābšanā un novērtēja cilvēciskā faktora nozīmīgumu šajā darbā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības auto apmeklējums un apskate bija kas īpašs! Brigāde, kas jebkurā mirklī gatava doties uz izsaukumu! Šoferis Guntis Džeriņš arī mācījies mūsu skolā (smaidīja, jo uzreiz netika atpazīts). Jāpiebilst, ka mediķe Ilona Jeršova vienreizēja stāstītāja, ļoti sirsnīga un darbīga. Vienojāmies, ka uz pavasara pusi ciemosies mūsu skolā atkal.

Alena Dzeņa nodarbībā skolēni uzzināja par kinologa darba specifiku, par nebaidīšanos un uzdrīkstēšanos pieņemt neordinārus lēmumus, mainot nodarbošanos. Alens Dzenis attiecīgu laika periodu nostrādāja par Kalsnavas pagasta policistu. Aizrautīgais un atraktīvais stāstījums piesaistīja skolēnus. Kinologs detalizēti, ar situāciju piemēriem  stāstīja par savu darbu, iesaistīja nodarbībā skolēnus.

Jaunatnes lietu speciālisti Linda Ūdre - Rizga un Gatis Teilis, vadot interaktīvo nodarbību par profesiju atpazīšanu un tām raksturīgā noteikšanu, reizē mācīja sadarbības prasmes grupā. Skolēni grupās bija no dažādām skolām.

Karjeras izglītības pedagogiem bija iespēja vērot nodarbības, pie kafijas galda aprunāties, dalīties pieredzē.

Pasākuma nobeiguma daļā skolēnu grupas prezentēja savas profesijas, nosaucot, kur var mācīties, ko dara dotās profesijas pārstāvis, kādām rakstura īpašībām jābūt, kādi ir darba instrumenti utm.

Pēc tam sekoja daži pāsteiguma momenti: skolotājus Linda ar Gati aicināja uz “mēmo”šovu, -  bija jāparāda visdažādākās profesijas ( ugunsdzēsējs, mācītājs, ķirurgs, grāmatvedis, baletdejotājs, pārdevējs, masieris, ....) . Skolēni bija labi minētāji, kaut dažu brīdi šķita, ka nav iespējams uzminēt.

Kinologa uznāciens ar suni Maiklu bija vakara noslēguma “nagla”. Skolēni ar sajūsmu noskatījās, ko prot Maikls, kā klausa saimnieku, kādus trikus ir iemācījies.

Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki saņēma pateicības par piedalīšanos un aktīvu darbošanos. Dodoties mājup, daudzi skolēni nāca klāt un teica “paldies!” par interesanto pasākumu. Prieks par to.

Pēc ciemiņu pavadīšanas Kalsnavas skolas skolēniem vakars turpinājās ar jauku disenīti. Viņi to bija nopelnījuši!

PALDIES: skolas direktorei Guntai Lapsai par pasākuma atbalstīšanu, Lindai un Gatim par veiksmīgo pasākuma vadīšanu, nodarbību vadītājiem Ilonai Jeršovai ar darba brigādi un Alenam Dzenim ar Maiklu, kolēģiem-karjeras izglītības pedagogiem, projekta koordinatorei Vivitai Vecozolai,  cītīgajiem un atbildīgajiem Kalsnavas pamatskolas skolēniem: 6.kl.- M.Ogai, D.Ozoliņai, D.Lopatko, R.Puzānam, 7.kl.- D.Mažajevai, A.Mežānei, Ie.Gaijsai, S.Ģēģerei, 8.kl.- T.Ozoliņam, Ņ.Karelovam, V.Teilim, M.Mežānei, E.Šulmanei, 9.kl. – R.Daugulim, Ē.Ronim, S.Mežānam, A.Vorslovai, V.Silvestrovai.


A.EIDUKA

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums