Administratīvā atbildība būvniecībā

Patvaļīga būvniecība

  • Būvdarbi, kas uzsākti vai tiek veikti bez būvatļaujas
  • Būvdarbi, kas uzsākti vai tiek veikti pirms tam, kad būvatļaujā, apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā izdarīta atzīme par attiecīgo nosacījumu izpildi
  • Būvdarbi, kas neatbilst būvprojektam un normatīvo aktu prasībām
  • Būvdarbi, kas uzsākti bez attiecīgas projekta dokumentācijas, ja tāda nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem
  • Būves vai tās daļas ekspluatācija neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam

 Administratīvā atbildība būvniecībā

Atbilstoši Administratīvās atbildības likuma 16.panta otrajai daļai viena naudas soda vienība ir pieci euro. Savukārt šī panta trešā daļa nosaka, ka minimālais naudas sods fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas soda vienības.

Administratīvā atbildība par patvaļīgu būvniecību (Būvniecības likuma 25.pants)

1. Par būvdarbiem, kas uzsākti vai veikti uz zemes gabala, būvē vai tās daļā:

- ja paskaidrojuma rakstā nav izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 15 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 20 naudas soda vienībām;

- ja apliecinājuma kartē nav izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 25 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 35 naudas soda vienībām;

- ja būvatļaujā nav izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 55 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 65 naudas soda vienībām;

- ja būvatļaujā nav izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 400 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 500 naudas soda vienībām;

- bez paskaidrojuma raksta, bez apliecinājuma kartes vai bez būvatļaujas gadījumos, kad tā ir nepieciešama, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 400 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 4000 naudas soda vienībām.

2. Par būvdarbu veikšanu ar atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas, ja izmaiņas būvniecības ieceres dokumentācijā nav saskaņotas šajā likumā noteiktajā kārtībā un konstatētas atkāpes no:

- paskaidrojuma raksta, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 25 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 35 naudas soda vienībām;

- apliecinājuma kartes, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 55 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 65 naudas soda vienībām;

- būvprojekta, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 400 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 500 naudas soda vienībām.

3. Par būves vai tās daļas ekspluatāciju neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam, ja tā ir:

- pirmās grupas būve vai tās daļa, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 5 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 15 naudas soda vienībām;

- otrās grupas būve vai tās daļa, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 400 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 1000 naudas soda vienībām;

- trešās grupas būve vai tās daļa, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 400 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 2000 naudas soda vienībām.


Administratīvā atbildība par normatīvajos aktos noteikto būves konservācijas vai norobežošanas prasību neievērošanu (Būvniecības likuma 26.pants)

Par būves konservācijas vai norobežošanas neveikšanu, veikšanu bez normatīvajos aktos noteiktās dokumentācijas vai ar atkāpēm no tās piemēro naudas sodu fiziskajai personai no 50 līdz 100 soda vienībām, bet juridiskajai personai — no 50 līdz tūkstoš 420 naudas soda vienībām.


Administratīvā atbildība par būvniecības pakalpojumu sniegšanu bez civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (Būvniecības likuma 27.pants)

Par būvniecības pakalpojumu sniegšanu bez atbilstošas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas piemēro naudas sodu fiziskajai personai no 12 līdz 25 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no 12 līdz 250 naudas soda vienībām.


Administratīvā atbildība būvju ekspluatācijas jomā (Būvniecības likuma 28.pants)

1. Par publiskas ēkas tehniskās apsekošanas neveikšanu normatīvajos aktos noteiktajos termiņos piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 25 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 100 naudas soda vienībām.

2. Par būves vai tās daļas izmantošanu līdz tās pieņemšanai ekspluatācijā, ja tā ir:

- pirmās grupas būve vai tās daļa, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 15 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 25 naudas soda vienībām;

- otrās grupas būve vai tās daļa, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 250 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 350 naudas soda vienībām;

- trešās grupas būve vai tās daļa, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 400 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 1420 naudas soda vienībām.

3. Par būves vai tās daļas lietošanu vai pieļaušanu lietot, ja būve vai tās daļa ir tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 400 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 4000 naudas soda vienībām.


Administratīvā atbildība būvizstrādājumu jomā (Būvniecības likuma 29.pants)

Par tādu būvizstrādājumu izmantošanu būvdarbu procesā, kuriem nav atbilstību apliecinošas dokumentācijas, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 140 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no 56 līdz 4000 naudas soda vienībām.


Administratīvā atbildība par būvniecības pakalpojumu sniegšanu bez reģistrācijas būvkomersantu reģistrā (Būvniecības likuma 30.pants)

Par būvniecības pakalpojumu sniegšanu bez reģistrācijas būvkomersantu reģistrā piemēro naudas sodu juridiskajai personai līdz 4000 naudas soda vienībām.
 
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums