Izvēlne

REĢISTRĒTS MADONAS NOVADA ĢERBONISKultūras ministrija, izskatot Madonas novada pašvaldības iesniegumu, ir nolēmusi ar 2022. gada 6. oktobri reģistrēt Ģerboņu reģistrā ar Valsts heraldikas komisijas 2022.gada 26.septembra atzinumu apstiprināto Madonas novada ģerboni.


Ģerboņa apraksts:  šķelts no kreisās ar sudraba pavedienspāri: sarkans un zaļš; augšā zelta gaiļa galva, lejā – trīs sudraba sniegpārslas kreisās spāres virzienā.Atgādinām, ka ceļš uz jauno Madonas novada ģerboņi tika uzsākts pērn 26. augustā, kad dome pieņēma lēmumu atzīt par spēku zaudējušiem jaunizveidotajā Madonas novadā iekļauto novadu: Madonas novada, Cesvaines novada, Ērgļu novada, Lubānas novada ģerboņus un uzdeva Centrālās administrācijas Attīstības nodaļai uzsākt Madonas novada ģerboņa izstrādes procesu.

Līdz 2021. gada nogalei Madonas novada pašvaldība aicināja ikvienu jaunizveidotā novada iedzīvotāju neatkarīgi no vecuma vai dzīvesvietas piedalīties aptaujā un izteikt savas domas, kādām vērtībām jābūt attēlotām jaunajā Madonas novada ģerbonī - tādā, kas vislabāk raksturotu Madonas novada savdabību, unikalitāti; ar ko esam stipri un atpazīstami; ar ko atšķiramies no citiem novadiem; ar ko lepojamies. Kopumā aptauju aizpildīja 106 Madonas novada iedzīvotāji.

Lai jaunā novada ģerbonis būtu izveidots ne tikai atbilstoši Madonas novada iedzīvotāju vēlmēm, bet arī heraldikas nosacījumiem un tradīcijām, ģerboņa izstrāde uzticēta māksliniekiem Jurim Ivanovam un Ilzei Lībietei, kas praktiskajā heraldikā strādā jau no 1988. gada. Pieredzes bagātais mākslinieku kolektīvs ir izstrādājis vairāk 165 ģerboņus no kuriem 115 ir pašvaldību ģerboņi. To vidū ir arī Madonas novada Barkavas, Liezēres, Ošupes pagastu ģerboņi, kā arī Ērgļu novada un Lubānas novada un pilsētas ģerboņi. Mākslinieku komandai tika nodotas apkopotās iedzīvotāju idejas, kuras tie jau tālāk centās iedzīvināt jaunā ģerboņa metos.

Jāpiebilst, ka ģerboņa izstrādes posmā, kopumā tika radīti 19 meti. Balstoties uz iedzīvotāju idejām, domes deputātu ierosinājumiem, mākslinieku radošās un vienlaikus heraldiski precīzās pieejas bāzi tika nonākts līdz gala rezultātam. Jāuzsver, ka heraldika ir zinātne, kas realizējas, atbilstoši zinātniskiem principiem, nosacījumiem, likumībām un tradīcijām. Heraldikā tiek lietotas noteiktas krāsas un metāli, īpašs heraldisko simbolu, figūru mākslinieciskais atveids, kas ļauj ģerboni izmantot gan mazākajā – vizītkartes vai zīmoga izmērā, gan attēlam uz ugunsmūra. Tādēļ ģerboņa projekta izstrādes procesā mākslinieki un pašvaldība konsultējās ar Valsts heraldikas komisiju. Komisijas konsultācijas un ieteikumi palīdzēja nonākt līdz heraldikas principiem atbilstošām ģerboņa skicēm.


Domes apstiprinātajā jaunā Madonas novada ģerboņa metā apvienojas visi nozīmīgākie elementi ar kuriem gan vietējiem novada iedzīvotājiem, gan viesiem asociējas Madonas novads. Zelta gaiļa galva ir vēsturiskā Madonas pilsētas ģerboņa elements. Gailis kā cīņā un darbā saucējs, gaismas, austošas dienas un dziesmas (Madonas himnas) simbols. Arī spēku zaudējušā Madonas novada ģerbonī tika attēlots gailis, kā varas zīme, kas vienlaikus simbolizē spēku un aizsardzību.

Gailis attēlots sarkanā – Vidzemes kultūrvēsturiskā apgabala krāsas laukā.

Ģerboņa vairogveidīgā pamatne tiek šķelta ar sudraba pavedienu pāri (no kreisās uz labo pusi). Šis heraldikas elements simbolizē Madonas novada pauguraino apvidu. Divas augstākās virsotnes Latvijā atrodas tieši Madonas novadā - Vidzemes augstienē (Gaiziņkalns un Sirdskalns).

Ģerboņa apakšējā daļā zaļā laukā attēlotas trīs sniegpārslas. Sniegpārsla kā elements izvēlēta sasaistē ar Madonas kā ziemas galvaspilsētas/reģiona statusu. Madonas novads ir bagāts ar sniegu, ziemas aktīvās atpūtas un sporta veidu tradīcijām. Sniegpārslu skaits savukārt simbolizē trīs novadus - Cesvaines, Ērgļu un Lubānas, kas pēc Administratīvi teritoriālās reformas iekļāvušies kopējā Madonas novadā. Zaļās krāsas lauks akcentē novada mežainumu (~50% no novada teritorijas klāj meži), dabas bagātības, un ekotūrismu. 


Valsts heraldikas komisijas locekļi atzinīgi vērtēja pašvaldības vēlmi jaunajā ģerbonī saglabāt elementu un vizuālo līdzību ar iepriekšējo Madonas novada ģerboni, kas veido padara ģerboni vieglāk atpazīstamu, kā arī veido pēctecību un pārmantojamību, kam heraldikā ir ļoti nozīmīga loma. 

Ģerboņa izstrādes process ir noslēdzies, bet darbs pie ģerboņa iedzīvināšanas tikai sākas. Jau drīzumā pašvaldība izstrādās saistošos noteikumus, kas reglamentēs gan ģerboņa, gan citas novada simbolikas lietošanu.


Informāciju sagatavoja: EGILS KAZAKEVIČS, Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists

Copyright © 2008-2022 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums