Izvēlne

Rudens gadatirgus “Kartupeļu svētki” 2022Aicinām zemniekus ar rudens ražas veltēm, dārzeņu, augļu un stādu audzētājus, dārza tehnikas un instrumentu ražotājus un tirgotājus, amatniekus, mājražotājus un uzņēmējus ar tikai pašu ražotu vai Latvijā audzētu produkciju piedalīties tradicionālajā rudens gadatirgū “KARTUPEĻU SVĒTKI”, kas norisināsies 2022.gada 24. septembrī  Madonā, Saieta laukumā un tuvākajā apkārtnē.Pasākuma norises laiks: 8.00 – 13.00


Noteikumi:
 1. Pretendentu atbilstību dalībai Tirgū izvērtē Rīkotājs.
 2. Rīkotāji apstiprina vai noraida Tirgotāja dalības pieteikumu, nosūtot atbildi uz Tirgotāja pieteikumā minēto e-pasta adresi. Tirgotājam tirdzniecības vieta tiek piešķirta ar brīdi, kad Rīkotājs ir apstiprinājis Tirgotāja pieteikumu, nosūtot apstiprinājumu uz e-pastu.
 3. Rīkotājs ir tiesīgs atteikt Tirgotājam dalību Tirgū, ja:
 • piedāvātais preču sortiments neatbilst noteikumos minētajām preču grupām;
 • kādā preču grupā jau ir pieteikušies vairāki Tirgotāji ar vienādu preci, dodot priekšroku tiem Tirgotājiem, kuri pieteikuma anketas iesnieguši pirmie;
 • Tirgotājs piedāvā nekvalitatīvu preci un/vai pakalpojumus;
 • Tirgotājs iepriekš ir pārkāpis Rīkotāja organizēto tirgu kārtības noteikumus;
 • Tirgotājs nav iesniedzis pieteikuma anketu dalībai Tirgū noteiktajā kārtībā vai pieteikumā norādījuši maldīgu vai nepareizu informāciju par tirgotajām preču grupām;
 • ir sasniegts max pieļaujamais tirgotāju skaits attiecīgajā teritorijā.
 1. Rīkotājs ir tiesīgs pieprasīt papildus informāciju no Tirgotāja – atļaujas, reģistrācijas apliecības un produkcijas fotogrāfijas.
 2. Tirgošanās sektorus pa preču grupām un iebraukšanas vietas sektoros Rīkotājs paziņo 2 dienas pirms Tirgus, informāciju publicējot mājas lapā businessmadona.lv un nosūtot uz pieteikuma anketās norādītajiem e-pastiem.
 3. Tirgū iebraukšana un tirdzniecības vietas iekārtošana notiek Tirgus norises dienā 2022.gada 24. septembrī no plkst. 05:30 līdz 07:30.
 4. Tirgošanās vietu katram tirgotājam Rīkotājs ierāda Tirgus dienā, atbilstoši tirgotāju iebraukšanas rindas secībai.
 5. Tirgus laikā Tirgotāja transportlīdzeklis drīkst atrasties tirdzniecības vietā.
 6. Tirdzniecības vietas demontāža, aprīkojuma un neiztirgotās produkcijas izvešana notiek Tirgus norises dienā pēc plkst.13:00. Tirgotāji nedrīkst uzsākt izbraukšanu no savas tirdzniecības vietas ātrāk kā plkst.13:00. Tirdzniecības laikā Tirgus teritorijā transporta kustība aizliegta.
 7. Rīkotājs nodrošina iespēju Tirgotājam pieslēgt elektrību, ja tas ir norādīts pieteikuma anketā.
 8. Rīkotājs ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kas tam radušies Tirgotāja vainas dēļ.
 9. Rīkotājs neatbild par Tirgotāja preču un mantu drošību Tirgus laikā.
 10. Rīkotājs Tirgū nodrošina vispārējo kārtību.
 11. Rīkotājs neuzņemas atbildību par nepārvaramas varas apstākļu, Tirgotāju vai apmeklētāju vainas dēļ radītiem zaudējumiem.
 12. Tirgotājs rūpējas par tirdzniecības vietu un, pēc Tirgus noslēguma, atstāj to Rīkotājam pilnīgā kārtībā. Tirgotājs ir atbildīgs par tīrību savā tirdzniecības vietā gan tirgošanās laikā, gan pēc tās.
 13. Tirgotājs atbild par preču un tirdzniecības dokumentācijas atbilstību Latvijas normatīvajiem aktiem un prasībām.
 14. Tirgotājs ir tiesīgs atsaukt pieteikuma anketu, par to informējot Rīkotāju vismaz 3 dienas pirms Tirgus.
Rīkotājs patur tiesības atcelt gadatirgu pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai.

TIRGOTĀJU REĢISTRĀCIJA elektroniski līdz 19.09.2022., aizpildot reģistrācijas anketu ŠEIT.

Seko līdzi aktuālajai informācijai @businessmadona.
Copyright © 2008-2022 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Piekļūstamības paziņojums