Madonas pilsētas pensionāru biedrība

iesūtīts: 2023.06.01 11:04
Dibināta 1999. gadā uz pensionāru apvienības bāzes. LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 1999.gada 3.maijā. Uzņēmuma reģistra numurs 40008041331 Biedrības e-pasts - madonaspensionari@inbox.lv

Biedrības mērķi:

          Pensionāru sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana valsts un pašvaldību institūcijās un privātās organizācijās.

          Pensionāru garīgās un materiālas labklājības uzlabošana, kā arī sadzīves apstākļu uzlabošana, sadarbojoties ar valsts un pašvaldības iestādēm (institūcijām), kā arī citām biedrībām, organizācijām un uzņēmumiem.

         Labdarības pasākumu organizēšana, aktīva, veselīga, kulturāla dzīvesveida popularizēšana, latviešu tradīciju atjaunošana un turpināšana. Aktīva iesaistīšanās pilsētas un novada kultūras dzīvē.

Biedrības darbība:

           Biedrība darbojas  pēc izstrādātiem un apstiprinātiem statūtiem. Iepriekš izstrādātie statūti pārstrādāti un apstiprināti biedru sapulcē 2023.gada 21. aprīlī.

           Augstākā  Biedrības lēmējinstitūcija  ir biedru sapulce.

           Biedrības darbu vadavalde 7 cilvēku sastāvā, kuru ievēl biedru sapulcē uz diviem gadiem. Valdes darbu kontrolē revīzijas komisija trīs cilvēku sastāvā.Starp valdes locekļiem tiek sadalīti pienākumi par veicamajiem pasākumiem.

Pasākumu darba plāns tiek veidots katram gadam.

·       Tiek atzīmēti valsts svētki, Lieldienas, Līgo svētki, Ziemassvētki.

·       Katru ceturksni tiek sveikti jubilāri apaļās un pusapaļās jubilejās.

·       Tiek organizēti pieredzes apmaiņas braucieni un ekskursijas pa Latviju.

·       Ziemas periodā notiek dažādas izglītojošas lekcijas.

·       Biedrībā darbojas dramatiskais kolektīvs, kuru vada Valentīna Zepa, darbojas sieviešu ansamblis Anitas Priževoites vadībā. Abi šie kolektīvi sniedz priekšnesumus biedrības pasākumos, gan arī veco ļaužu pansionātos. Darbojas divas vingrotāju grupas :

Parka ielā – 6, un sporta hallē, kuras vada  Vija Kārkliņa, Tekla Reinika, Matīss Kalniņš.

·       Pensionāri aktīvi iesaistās arī citos kultūras un sporta pasākumos: dejo senioru deju kolektīvā, piedalāsfolkloras ansamblī „Vērtumnieki” , dzied senioru korī „Mantojums”.

·       Biedrība labprāt uzņem savā kolektīvā pensijas gadus sasniegušus biedrus.

·       Biedru maksa 5 eiro gadā, iestāšanās maksa 2eiro.

·       Biedrības priekšsēdētājs: Dzintars Kozulis, tālr. 26458188.

·       Priekšsēdētāja vietniece:  Aida Barinska, tālr. 26463939.

·       Grāmatvede: Marija Miglone, tālr. 26884069.

·       Darba laiks otrdienās un piektdienās no plkst. 10 -13

·       Biedrības adrese; Augu iela – 27; Madona.


 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums