.

Madonas Valsts ģimnāzijai - 20

iesūtīts: 2023.09.27 15:56
Jau 1996. gadā Latvijas izglītības sistēmas krustcelēs parādījās jauna ceļa norāde- pirmās 8 valsts ģimnāzijas: Alūksnē, Cēsīs, Siguldā, Jēkabpilī, Preiļos, Viļakā un divas Rīgā. Bet 2003. gadā tām piepulcējās Dobeles, Jelgavas un Madonas Valsts ģimnāzija. Te arī sākās Madonas Valsts ģimnāzijas vēsture, iestāde dibināta no jauna, atsevišķa izglītības iestāde, pārņemot daļu personāla un vecāko klašu skolēnus kā bāzi iesākumam no Madonas pilsētas vidusskolas. Šī varētu būt atbilde uz sabiedrības neizpratni par to, kāpēc mēs svinam savu 20- gadi, ja skola Madonā pastāv jau teju 100 gadus…

Ar Madonas novada pašvaldības labvēlību ir mainījusies Valsts ģimnāzijas mājvieta. 2003. gadā sākām darbu Valdemāra bulvārī 2a, kur ēkai vēl bija sākotnējais veidols (2 stāvi, pie tam, iedzīvotāju atmiņā tas bija “bijušais šūšanas atelje”). Saskaņā ar izstrādāto projektu 2004. gadā sākās ēkas rekonstrukcija, uzbūvēts 3. stāvs. Mācību process uz 4 mēnešiem pārcelts pielāgotā ēkā Saules ielā 9., 2005. gada janvārī ģimnāzijas darbība atgriežas atjaunotajā ēkā Valdemāra bulvārī 2a. No 2006. gada ģimnāzijas vajadzībām pielāgotas papildu telpas Raiņa ielā 6. Sporta stundas sākumā notiek vidusskolas ēkā, no 2009. gada- Sporta centrā. Ēdināšana un atsevišķas mācību stundas- vidusskolā. Pasākumos ģimnāzijas audzēkņi pulcējas Madonas kultūras namā, kinoteātrī “Vidzeme”, pašvaldības ēkā Saieta laukumā 1. Ģimnāzijas internāts sākumā atrodas Saules ielā 34a-9, bet no 2014. gada Tirgus ielā 3, tas tiek pārdēvēts par dienesta viesnīcu. Skolēnu pārvietošanās mācību procesa laikā starp vairākām ēkām nodēvēta par “ģimnāzista ceļu”. Un esam pateicīgi ikvienas minētās iestādes personālam par atbalstu veiksmīgai ģimnāzijas darbībai.

Nerealizēts paliek sapnis par ģimnāzijas piebūvi Valdemāra bulvārī 2a, kam jau bija izstrādāts projekts. Taču, pašvaldības domei pieņemot racionālus risinājumus, ģimnāzija 2020. gada nogalē iegūst renovētu ēku Skolas ielā 10, kas ir kļuvusi par mājvietu ģimnāzistu sapņu piepildījumam. Esam pateicīgi par šādu risinājumu.

Ģimnāzijas veiksmīgas darbības pamatā ir pieredzējis personāls. Ar lielu atbildību, pielāgojoties visām izglītības reformām, pašaizliedzīgi, nesaudzējot sevi, strādā skolotāju saime, bet par kārtību rūpējas čakli tehniskie darbinieki. Par to visiem paldies! Kopējais darbinieku skaits, kuri šajos 20 gados ir īsāku vai garāku laika posmu devuši savu pienesumu ģimnāzijai, ir 123. Pašlaik strādā 40 pedagogi un 15 tehniskie darbinieki.

Ŗeģistrēti 2037 izglītojamie, no tiem 283 mācās pašlaik. Apliecība par pamatizglītību izsniegta 573 skolēniem, bet atestāts par vispārējo vidējo izglītību 1294 absolventiem.

Paldies visām izglītības iestādēm, no kurām saņemam audzēkņus 7. un 10. klasē ar labām pamata prasmēm un zināšanām, par devumu kvalitatīvas pamata izglītības nodrošināšanā!

Esam pateicīgi skolēnu vecākiem par izrādīto uzticību, par sadarbību, atbalstu, ierosinājumiem mūsu darbības uzlabošanai, iniciētiem projektiem un kopīgi pavadītiem mirkļiem.

Mainās vērtības, mainās attieksmes, izmaiņas piedzīvo izglītības sistēma, bet valsts ģimnāzija lai paliek vietējā kopienā kā virziena rādītājs tiem izglītojamajiem, kuriem ir kāre pēc neaizsniedzamā horizonta, kā pamats sapņu piepildījumam. Lai ikvienam arī turpmāk nodrošināta “izaugsme atbalstošā vidē”, kas ir Madonas Valsts ģimnāzijas vīzija.

Šī gada 20. oktobrī aicinām absolventus un bijušos darbiniekus Skolas ielā 10, Madonā, lai kopā atskatītos uz ģimnāzijas 20 gadiem. Plkst. 16.00 absolventus gaidīs ciemos viņu skolotāji, bet 18.00 tiksimies absolventu koncertā, pēc tam sekos deju vakars. Laipni aicināti!

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums