Valsts pārbaudes darbu sesija sāksies 15. maijā

iesūtīts: 2023.05.02 09:03
2022./2023. mācību gada eksāmenu sesija sāksies 15. maijā ar optimālā līmeņa eksāmenu latviešu valodā un augstākā līmeņa eksāmenu latviešu valodā un literatūrā, preses konferencē "Par gatavošanos valsts pārbaudes darbu norisei 2022./2023. mācību gadā" informēja Valsts izglītības satura centra vadītāja Liene Voroņenko.

9.klases eksāmeni sāksies 24.maijā ar eksāmenu svešvalodās, un kopumā 9.klases eksāmenus šajā mācību gadā kārtos ap 22 000 skolēnu. Veiktas izmaiņas starpdisciplinārā diagnosticējošā darba norisē - šajā mācību gadā tas norisinās diagnosticējošā darba formā, un, ņemot vērā pedagogu streiku, tā norises laiks pagarināts līdz 3.maijam.

Sākot ar 2022./2023.mācību gadu, arī pamatskolas noslēguma eksāmenu vērtējums tiek izteikts procentos, un, lai eksāmens tiktu uzskatīts par nokārtotu, tajā jāiegūst vismaz 10%; šis jauninājums ļauj iegūt statistiskos datus, kā arī iespēju eksāmenu rezultātus izmantot kā objektīvu kritēriju uzņemšanas procesā vidusskolās.

Lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās vidējās izglītības apguvi, šogad jānokārto latviešu valodas, matemātikas un svešvalodas eksāmens vismaz optimālajā līmenī un divi eksāmeni no 14 piedāvātajiem  augstākajā līmenī. Arī vidusskolā eksāmena nokārtošanai jāiegūst vismaz 10% no kopvērtējuma. Šī gada eksāmenu sesija sākās jau mācību procesa laikā ar piekļuves nosacījumu izpildi un pievienošanu valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā. Šajā mācību gadā novērojama pozitīva tendence attiecībā uz eksāmenu kārtotāju skaitu dabaszinību nozares eksāmenos: būtiski pieaudzis kārtotāju skaits fizikā un ķīmijā, kā arī sasniegts kārtotāju skaita rekords bioloģijā.

Trīs augstākā līmeņa eksāmeni - ģeogrāfija, kultūra un māksla - šogad norisināsies elektroniski - valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā.

Pēc eksāmenu norises sāksies eksāmenu vērtēšana, kad darbi tiks ieskenēti un digitāli augšupielādēti Valsts izglītības satura centrā. Šis process katram eksāmenam tiek uzsākts uzreiz pēc tā norises, ievērojot augstas drošības prasības. 2022./2023.mācību gadā tiks vērtēts rekordliels eksāmenu skaits - ap 144 000 eksāmenu darbu, kā vērtēšanā tiks iesaistīti aptuveni 1000 pedagogi.

Eksāmenu sertifikāti atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šogad tiks piedāvāti elektroniskā formā; sertifikāti par pamatizglītību būs pieejami 21.jūnijā, bet par vidējo izglītību - 11.jūlijā. Tiem skolēniem, kuriem sertifikāts vajadzīgs, lai iestātos ārvalstu izglītības iestādēs, un kam sertifikāts nepieciešams ātrāk, būs iespējams saņemt izziņu par nokārtotiem eksāmeniem.

Viens no lielākajiem jauninājumiem ir darbs valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPS)*, tāpēc VISC ir izveidojis Lietotāju atbalsta dienesta komandu, lai palīdzētu skolām, skolotājiem un vērtēšanas ekspertiem labāk iepazīt sistēmu. Sazinoties ar Lietotāju atbalsta dienestu ir iespēja saņemt atbalsta konsultācijas sekojošos jautājumos:

  • pieslēgšanās sistēmai,
  • kārtotāju pieteikšana,
  • norišu veidošana,
  • pieteikšanās eksāmenam,
  • personāla reģistrācija,
  • darbu vērtēšana,
  • uzdevumu pievienošana.

Šis ir pirmais mācību gads, kad visi skolēni kārtos noslēguma pārbaudījumus atbilstoši jaunajam mācību saturam

Dažas no programmās paredzētajām izmaiņām pret VPD paraugiem:

  • samazināts tēmu apjoms (matemātika)
  • uzdevumi sadalīti pa soļiem (programmēšana)
  • atcelta runāšanas daļa, samazināts tekstu skaits (latviešu valoda AL)

Tiešsaistes eksāmenu norise ir būtisks solis eksaminācijas sistēmas modernizēšanā. Šogad tiešsaistē notiek trīs AL eksāmeni - Programmēšanā, Ģeogrāfijā, Kultūrā un mākslā

Lai novērtētu eksāmenu darbus, nepieciešama aptuveni 1000 skolotāju iesaiste, kopumā eksāmenu sesijas laikā jānovērtē 144 000 eksāmenu darbi.

Ar valsts pārbaudījumu programmām ir iespēja iepazīties: https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbu-programmas

Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki: https://www.visc.gov.lv/lv/norises-darbibu-laiki

*Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma (VPS) ir valsts informācijas sistēma, kurā ieraksta ziņas par valsts pārbaudījumiem vispārējās izglītības programmās, tai skaitā ziņas par svešvalodas centralizētajiem eksāmeniem, kuri aizstāti ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumiem svešvalodā, ziņas par valsts pārbaudījumiem profesionālās izglītības programmās. Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija.

Tiešraides ieraksts: Preses konference par VPD norisi 2022./2023. mācību gadā - https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/valsts-parbaudes-darbu-sesija-saksies-15-maija#tiesraides-ieraksts-preses-konference-par-vpd-norisi-20222023-macibu-gada


Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums