Iekļaujoša izglītība sniedz ieguvumus ikvienam

iesūtīts: 2023.02.08 12:37
Iekļaujošas izglītības mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu izglītību visiem izglītojamajiem. Lai panāktu, ka skola ir iekļaujoša, ir vajadzīgs visas kopienas atbalsts un sadarbība ar izglītojamajiem un viņu ģimenēm. Ieinteresētajām personām jābūt redzējumam par ilgtermiņa rezultātiem, proti, par tiem jauniešiem, kādus "izaudzinās" skola un kopiena. Nozīmīga ir attieksmes un vērtību maiņa, kopīgs mērķis un vīzija.

Apspriežot iekļaujošu izglītību, ir jārunā arī par atšķirībām, proti, par to, kā risināt atšķirības skolās, mācību klašu telpās un izglītības programmā kopumā. Pašreizējās debates vairs nav par to, kas ir iekļaušana un kādēļ tā ir vajadzīga - galvenais jautājums ir, kā panākt iekļaušanu? Kā panākt virzību valsts līmenī, kā īstenot piemērotus pasākumus reģionālā un vietējā līmenī? Kā atbalstīt pedagogus iekļaujošas izglītības īstenošanai un pilnveidot skolotāju prasmes strādāt ar bērniem ar daudzveidīgām mācīšanās vajadzībām.

Nozīmīgs pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanas princips ir iekļaujošas izglītības pieeja. To iespējams īstenot, atzīstot un novērtējot skolēnu dažādās mācīšanās vajadzības un nodrošinot to apmierināšanu, izmantojot daudzveidīgas metodes un pieejas, atvērtu komunikāciju, kā arī veidojot skolā drošu un atbalstošu vidi un nepieļaujot diskrimināciju. Madonas novadā ir vairākas izglītības iestādes, kas ir parādījušas savu efektivitāti, taču šī pieeja viennozīmīgi prasa lielus materiālos un profesionālos resursus.

 Iekļaujošas izglītības veicināšanā ir izvirzīti 5 kritēriji:

  • Pēc iespējas agrāk: agrīna noteikšana, kā arī proaktīvu pasākumu pozitīvā ietekme.

Madonas novadā tiek īstenota Latvijas kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācijas “Agrīnās intervences programma Stop 4-7”. Programmas mērķis ir mazināt bērnu problemātisko uzvedību, mācot bērniem sociālās prasmes, vecākiem un pedagogiem – pozitīvu audzināšanu.


Pirmsskolas izglītības iestādes aktīvi iesaistās projektā “Pašizpēte vienotā bērnu agrīnās attīstības vajadzību novērtējuma metodiskais instrumentu komplekts izstrādei”, sadarbojoties izglītības iestādei, vecākiem, ģimenes ārstiem un atbalsta speciālistiem. Madonas novadā šajā projektā darbojas Praulienas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”, kurā tiek īstenota izglītojamā agrīnā skrīninga aprobācija.

· Iekļaujoša izglītība sniedz ieguvumus ikvienam: iekļaujošas izglītības pozitīvā ietekme uz izglītības un sociālo jomu.


Aktīvi turpinās līdzdalība, labās prakses un pieredzes apmaiņas Skola2030 iekļaujošas izglītības profesionālajā kopienā “Skola katram bērnam”. Mūsu novadā šīs programmas ietvaros aktīvi darbojas 4 izglītības iestādes - Liezēres pamatskola, Lazdonas pamatskola, Praulienas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”, Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Brīnumdārzs”, kuras izstrādā un īsteno savu izvirzīto iekļaujošas izglītības mērķi, aktīvi iesaistās rīkotajos pasākumos, aktivitātēs, lai aprīlī dalītos ar mērķa sasniegšanu konferences noslēgumā Rīgā.

· Profesionāļi ar augstu kvalifikāciju: ir svarīgi, lai būtu pieejami profesionāļi, it sevišķi skolotāji, ar augstu kvalifikāciju.

 Mūsdienās ir plaši pieejami profesionālās kompetences pilnveides apmācības kursi, kur katrs jomai piesaistītais darbinieks var sevi pilnveidot profesionāli - saite uz Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapu par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides iespējām

· Atbalsta sistēmas un finansējuma mehānismi: nepieciešamība pēc stabilām atbalsta sistēmām, kam piesaistīts atbilstošs finansējums; EMU skolas īstenošana un aprobēšana, atbalsta sniegšana.

· Uzticami dati: datu būtiskā nozīme, kā arī to izmantošanas ieguvumi un ierobežojumi.

Nenoliedzami iekļaujošas skolas veidošana ir mērķtiecīgs, ilglaicīgs, daudzpusīgs un grūts darbs, kurā no svara ir katra ieguldījums. Jāatzīst, ka panākt vienādas iespējas visiem bērniem iekļauties pilnvērtīgā dzīvē nav iespējams. Ir iespējas, kā palīdzēt, atbalstīt, mazināt spriedzi, radīt labvēlīgākus apstākļus konkrētam bērnam, ģimenei. Es uzskatu, ka iekļaujoša izglītība, tās nepieciešamība ir realitāte, kuru nevar ignorēt, padarīt mazvērtīgu vai atlikt malā. Ikdienā no mūsu kopīgās attieksmes veidojas gan bērni izcilnieki, gan bērni ar problēmām. Viss sākas ar domāšanas maiņu sabiedrībā. Vajag pavisam nedaudz, lai  BĒRNS  tagad un šeit - šajā grupā vai klasē, izglītības iestādē, arī vietējā kopienā justos LABI. Mūsu uzdevums ir palīdzēt ieraudzīt bērnu un to, ko viņš var, nevis koncentrēties uz to, kas bērnam trūkst, kāds ir viņa traucējums un ko viņš nevar izdarīt. Iekļaujoša izglītība nemitīgi attīstās un tajā aizvien lielāku nozīmi gūst ar daudzveidību un demokrātiju saistīti jautājumi. Tas ir visu kopīgs darbs!


Par iekļaujošo izglītību vēl vari uzzināt:

http://web.iac.edu.lv/about/vienad_iesp_raksts.htm

https://www.skola2030.lv/lv/istenosana/macibu-pieeja/ieklaujosa-izglitiba

Informāciju sagatavoja Vineta Bormane,
‌Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas
‌izglītības darba speciāliste,
‌tālrunis 28475992, e-pasts vineta.bormane@madona.lv
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums