Infrastruktūras attīstība sociālo pakalpojumu sniegšanai

iesūtīts: 2022.10.28 11:31
2016. gada 1. martā Madonas novada pašvaldība ar Vidzemes plānošanas reģionu noslēdza sadarbības līgumu, īstenojot deinstitucionalizācijas (DI) plānu, ar mērķi palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem. DI pakalpojumu infrastruktūras attīstības plāna īstenošanai Madonas novadā ir paredzēts izveidot septiņus jaunus pakalpojumus un šī raksta mērķis ir sniegt ieskatu par sociālajiem pakalpojumiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Projekta ietvaros ir pabeigta ēkas Parka ielā 4, Madonā renovācija, kurā būs dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (13 vietas); sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem (38 vietas) un “Atelpas brīža” pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (5 vietas). 

Dienas aprūpes centrs ir vieta, kur bērniem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināta aprūpe, iespējas attīstīt vai saglabāt kognitīvās (uztveres, domāšanas, kustības, runas) spējas, interesanti pavadīt brīvo laiku. Dienas aprūpes centrā bērns būs pieskatīts un nodarbināts tajos brīžos, kad neatrodas mācību iestādē, bet vecāki strādā vai, piemēram, dodas vizītē pie ārsta. 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. Centrā tiks nodrošināti dažādi rehabilitācijas pakalpojumi, kuri nepieciešami bērna veselības uzlabošanai vai spēju saglabāšanai. Katrā pašvaldībā pieejamo speciālistu klāsts var būt atšķirīgs, tomēr tiks nodrošināti primāri nepieciešamie pakalpojumi – psihologa, fizioterapeita, ergoterapeita, logopēda, mūzikas terapeita, smilšu spēļu terapeita un citi pakalpojumi. “Atelpas brīdis” – vieta, kur vecākiem, kuriem ir īpaši kopjams bērniņš, ir iespēja “atvilkt elpu” un atpūsties no ikdienas rūpēm par bērnu. 

“Atelpas brīdis” ir diennakts pakalpojums, kurā tiek nodrošināta bērna pieskatīšana, aprūpe, pašaprūpes spēju attīstīšana un saturīga brīvā laika pavadīšana. 

Kas ir funkcionāli traucējumi? Funkcionālie traucējumi nozīmē gan fiziskus traucējumus, tādus kā redzes, dzirdes un kustību traucējumi, gan arī psihiskas saslimšanas un intelektuālās attīstības traucējumus. Pie funkcionāliem traucējumiem pieskaitāmas arī vispārējas saslimšanas, kuras ilglaicīgi ietekmē cilvēka dzīves kvalitāti, tādas kā celiakija, bronhiālā astma, cukura diabēts u.c. 
Lai varētu saņemt sociālās rehabilitācijas un dienas aprūpes centra pakalpojumus, projekta ietvaros bērnam ar funkcionāliem traucējumiem tiek sagatavots individuāls atbalsta plāns, kurā noteikti nepieciešamie pakalpojumi. Par pakalpojumu piešķiršanu lēmumu pieņem pašvaldības sociālais dienests, pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu. 
Vidzemes plānošanas reģionā (Varakļānu novads, Valkas novads, Alūksnes novads, Gulbenes novads, Smiltenes novads, Madonas novads, Cēsu novads, Valmieras novads) dzīvo ap tūkstoš bērnu ar funkcionāliem traucējumiem. Madonas novadā – 138 (dati 2021. gada decembrī, avots – VDEĀVK). 

Laikā, kamēr notika ēkas Parka ielā 4 Madonā renovācija, bērni ar funkcionāliem traucējumiem, saņēma un šobrīd saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus–terapijas. Visi šie pakalpojumi palīdz uzlabot bērnu dzīves kvalitāti, kaut nedaudz atvieglo ģimenes ikdienu un mazina risku bērniem nonākt institucionālajā aprūpē. Nozīmīgs resurss deinstitucionalizācijas īstenošanai ir nevalstiskās organizācijas, kuras piedāvā kvalitatīvus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Sociālajā dienestā ir 66 klienti, kuri DI projekta ietvaros saņem sociālos pakalpojumus. Lielākais pakalpojumu sniedzējs ir biedrība “Mēs saviem bērniem”, nodrošinot 47 pakalpojumu pieprasījumus. Ģimeņu centrs “TuTi” nodrošina 12 pakalpojumu pieprasījumus. Bērnu likumiskie pārstāvji izvēlas saņemt pakalpojumus arī citur (18 pakalpojumu pieprasījumi), kā piemēram Rēzeknē – reitterapiju, masāžas; Daugavpilī – osteopāta pakalpojumu; Rīgā un Valmierā ABA terapiju; Rīgā un arī pie individuālajiem pakalpojumu sniedzējiem – mūzikas terapiju. Madonas novadā šobrīd tiek izvērtēti vēl 13 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, lai turpmāk saņemtu sociālos pakalpojumus. 

Septembrī dome lēma deleģēt sociālo pakalpojumu sniegšanu biedrībai bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem “Mēs saviem bērniem” Šobrīd notiek aktīvs darbs – telpu Parka ielā 4, Madonā iekārtošana, dokumentu sakārtošana, lai varētu uzsākt sociālo pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem sniegšanu. Ar šī centra atvēršanu Madonas novads būs īstenojis vēl vienu DI plāna aktivitāti. 

Ja cilvēks saņem nepieciešamo atbalstu, tas ir ieguvums visai sabiedrībai un veicina gan drošības sajūtu, gan kopējo labklājību! PATEICĪBA visiem DI plāna īstenošanā iesaistītajiem! 


I‌nformāciju sagatavoj: Ilze Fārneste
Madonas novada Sociālā dienesta vadītāja
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums