Pakalpojuma saņemšanas iespējas un izaicinājumi Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojekta īstenošanā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Madonas novada pašvaldības Sociālajā dienestā

iesūtīts: 2019.03.20 11:22
Izmēģinājumprojekta pirmais 6 mēnešu periods ir noslēdzies. Lai bērni un viņu vecāki varētu turpināt saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus izmēģinājumprojekta otrajā periodā, februārī tika veikta atkārtota vajadzību izvērtēšana, pēc kuras tika sastādīti atbalsta plāni. Izvērtēšanas komandā bija šādi speciālisti - fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, fizioterapeits, ergoterapeits, psihologs, logopēds, speciālais pedagogs un sociālais darbinieks.

Izvērtēšanas komanda noteica kopīgus mērķus, izveidoja SBS pakalpojumu sarakstu nākamajam periodam prioritārā secībā, speciālisti izvēlējās tos SBS pakalpojumus, kas pēc izvērtēšanas komandas viedokļa deva vislielāko pievienoto vērtību un norādīja SBS pakalpojumu saņemšanas intensitāti. Arī vecāki piedalījās pakalpojuma noteikšanas procesā, saranžējot tos savā prioritārā secībā, veidojot kopējo SBS pakalpojumu sarakstu, kas nozīmē, ka vecāku līdzdalība pakalpojuma apjoma noteikšanā, kas ir ļoti būtiska individuālā budžeta modeļa iezīme, netiek skatīta tikai kā formalitāte, bet kā iespēja un pienākums vecākiem piedalīties atbalsta plāna sastādīšanā un īstenošanā. Izvērtēšanas komandas speciālisti atzina, ka ir izmainījusies bērnu funkcionēšana, uzvedība, iesaistīšanās mērķtiecīgās nodarbēs, kā arī ģimenes psihoemocionālais fons ir izmainījies saņemot pakalpojumus ģimenes atbalsta spēju stiprināšanai.

Pēc vajadzību definēšanas, sociālais darbinieks kopā ar vecākiem piesaistīja vēlamos pakalpojumu sniedzējus.

Īstenojot izmēģinājumprojektu tika identificēti tādi pakalpojumu saņemšanas riski kā speciālistu trūkums, lielais attālums līdz pakalpojumu saņemšana vietai, jo bērniem tas sagādā grūtības. Tā kā Madonā nav daudzu speciālistu no nepieciešamajiem, tika piesaistīti speciālisti no blakus novadiem – reitterapijas speciālists, ABA terapeits, uztura speciālists. Vecāki (aizbildņi) paši ir apņēmušies izvadāt savus bērnus uz šīm nodarbībām, bet reizēm tas sagādā problēmas un līdz ar to nodarbības arī nenotiek, jo nav iespēja aizbraukt. Transporta izdevumus sedz no izmēģinājumprojekta finanšu līdzekļiem.

Vecāki ir atzinīgi novērtējuši izvērtēšanas komandas speciālistu darbu, kuri bērnus izvērtēja un kopīgi noteica bērniem nepieciešamos pakalpojumus, to intensitāti un mērķus, kas būtu sasniedzami šajā laika posmā. Projektā iesaistītās ģimenes atzinīgi novērtēja asistenta pakalpojumu, psihologa un psihoterapeita konsultācija, jo vecāki atzina, ka tas ir nepieciešams lai mazinātu psihoemocionālo spriedzi ģimenēs, ar ko saskaras visas ģimenes ilgstoši audzinot bērnus ar īpašām vajadzībām. Informāciju sagatavoja: Sociālais dienests
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika