Pagarināts publiskās apspriešanas laiks jautājumam par pilsētas kapu paplašināšanu

iesūtīts: 2016.09.06 10:28
“Paziņojums par lokālplānojuma “Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kadastra Nr. 7001-001-0135 (Lazdu iela 16/1; 16/2;16/3) Madonas novadā” Vides pārskata redakcijas publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.157 “Kārtība kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 12.5. punktu,  tiek pagarināts publiskās apspriešanas termiņš līdz 2016.gada 18.septembrim  lokālplānojuma “Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kadastra Nr. 7001-001-0135 (Lazdu iela 16/1; 16/2;16/3) Madonas novadā” Vides pārskata redakcijai.

Visi interesenti ar lokālplānojuma “Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kadastra Nr. 7001-001-0135 (Lazdu iela 16/1; 16/2;16/3) Madonas novadā” Vides pārskata redakciju var iepazīties Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, 101.kab., Madonā un Madonas novada pašvaldības mājas lapā ?ct=sabiedribaslidzdaliba

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par Vides pārskata redakciju  iesniegt Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, 101.kab., Madonā, LV-4801 vai elektroniski pa e-pastu: dome@madona.lv līdz 2016.gada 18.septembrim, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi.” 

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika