Izvēlne

TE IR DARBS! Izsludināts konkurss uz Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Priedīte" vadītāja amatu

iesūtīts: 2023.06.09 08:27
Madonas novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Priedīte" vadītāja amatu. Saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei” Madonas novada pašvaldības dome 31.05.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr.268 (protokols Nr.7, 3.p.) “Par Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Priedīte” vadītāja amata konkursa nolikuma apstiprināšanu”.

Konkursa nolikumu skatīt šeit.

Prasības pretendentam:

 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā pēdējo desmit gadu laikā; par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze pirmsskolas izglītības iestādes vadības darbā;
 • zināšanas izglītības satura un kvalitātes jautājumos;
 • zināšanas un prasmes pirmsskolas izglītības satura un metodikas jomā;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes;
 • labas informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes;
 • labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikums (pieteikuma veidlapa šeit)
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts Europass CV formā;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un to pielikumu kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
 • pretendenta sagatavots apraksts – vīzija par Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Priedīte” darbības un ilgtspēcīgas attīstības virzieniem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā;
 • citi dokumenti, kas apliecina pretendenta kompetenci iestādes vadītāja amatā (atsauksmes no iepriekšējiem darba devējiem un/vai sadarbības partneriem u.c.).

Piedāvājam:

 • vadītāja amata algu saskaņā ar Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” - šobrīd darba samaksa bruto 1468 euro;
 • normatīvajos aktos paredzētās sociālās garantijas.

Dokumentus pretendenti uz Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Priedīte” vadītāja amatu var iesniegt līdz 2023.gada 26.jūnijam plkst.18.00:

 • personīgi slēgtā aploksnē Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, darba laikā, uz aploksnes norādot „Konkursam uz Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Priedīte” vadītāja amatu”;
 • sūtot pa pastu adresātam Madonas novada pašvaldība, adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV – 4801;
 • sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz elektroniskā pasta adresi: personals@madona.lv

Tālrunis uzziņām: 29892044

Ar informāciju par Madonas novada pašvaldības personas datu apstrādes pamatnolūkiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta nosacījumiem ir iespējams iepazīties Madonas novada pašvaldības privātuma politikā: datu-privatuma-politika?fu=a&id=1582194984.

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums