Izvēlne
.

Deinstitucionalizācijas procesa ilgtspēja pašvaldībā

iesūtīts: 2023.05.03 11:57
Šogad noslēdzas būtisks sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveides un ieviešanas jeb DI procesa posms, kā ietvaros kopš 2016. gada pašvaldībās izveidota apjomīga pakalpojumu infrastruktūra cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Šo gadu gaitā izdevumi par pakalpojumu sniegšanu kompensēti no ES fondu līdzekļiem, savukārt, sākot jau ar 2023. gada nogali, pašvaldībām būs jāparedz būtisks līdzekļu apjoms šo DI procesa ietvaros izveidoto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu nodrošināšanai. DI procesu uzsākot, pašvaldības uzņēmās saistības pakalpojumu nodrošināšanai nākotnē.

Tā kā šobrīd nav izstrādāts valstī vienots DI pakalpojumu finansēšanas modelis turpmākajam laikam, Vidzemes plānošanas reģions aktualizē virkni jautājumu, saistītus ar sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu pašvaldībās, tajā skaitā finansēšanas modeli un finansējuma avotu. Šos un citus jautājumus un priekšlikumus Vidzemes plānošanas reģions ir iesniedzis Labklājības ministrijai. Vēstulē Vidzemes plānošanas reģions rosina atbildīgajām ministrijām pārskatīt šobrīd spēkā esošos normatīvos aktus saistībā ar ierobežojumiem pašvaldībām sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai izveidotās infrastruktūras lietošanā.

Papildus Vidzemes plānošanas reģions aicina risināt jautājumus par valsts atbalstu pašvaldībām atbalsta sniegšanā personām, kuras ir pārtraukušas saņemt valsts finansēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā un pārcēlušās uz patstāvīgu dzīvi pašvaldībā. Lielākajai daļai šo cilvēku ir nepieciešami vairāki sociālie pakalpojumi, visbiežāk tie ir grupu dzīvokļu, dienas aprūpes centru, specializēto darbnīcu pakalpojumi, kā arī individuālās konsultācijas un atbalsta grupu pakalpojumi. Vidzemes plānošanas reģions aicina Labklājības ministriju pārskatīt un palielināt valsts atbalsta apmēru pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu dzīvesvietā.

Minētie procesi skar Madonas novadu un to finansēšana jāplāno savlaicīgi, lai turpinātu uzturēt un nodrošināt izveidotos pakalpojumus. 2023. gada 21. aprīlī Sociālais dienests organizēja tikšanos ar pakalpojumu saņēmējiem, kuri ir iesaistīti DI projektā, un viņu atbalsta personām. Tikšanās piedalījās projekta "Vidzeme iekļauj" vadītāja Ina Miķelsone un sociālo pakalpojumu eksperte Laine Zālīte. I. Miķelsone ieskicēja, ka projekts pašreiz ir noslēguma fāzē, šajā procesā aktīvākie ir bijuši 2022. un 2023. gadi. Madonas novadā ir izvērtēti 57 bērni, bet aktīvāki ir bijuši 40 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri intensīvi saņēma sociālos pakalpojumus, vidēji viena bērna izmaksas ir bijušas 2,5 tūkstoši gadā vienam bērnam (2022. gadā). 2023. gadā izmaksu apjoms būs krietni lielāks, jo ir nākuši klāt jauni pakalpojumi, kā arī pakalpojumu cenas ir strauji augušas. Šobrīd vairs jaunus pakalpojumus piešķirt nav iespējams, jo pieejamais finansējums jau ir rezervēts. Savukārt 50 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem projekta ietvaros uz šo brīdi izlietots vidēji 20 tūkstoši gadā vienam klientam. Pakalpojumi ir vajadzīgi un nav šaubu, ka, lai arī tie izmaksā daudz, ir jādomā par pēctecības modeli pēc projekta noslēgšanas. Tas varētu būt individuāls budžets klientam vai kā “vaučeru” sistēma ar nepieciešamajiem atbalsta pakalpojumiem. Sapulcē savas domas un viedokļus, vēstot par savām ikdienas rūpēm, izteica mammas, kuru bērni saņem sociālos pakalpojumus. Vislabākie pakalpojumi veidojas tur, kur tos veido tiem, kam nepieciešams! Sapulce rezultējās ar atziņu, ka ir nepieciešams vecākiem savā starpā veidot atbalsta grupas.

DI ietvaros radītie pakalpojumi ir izšķiroši cilvēku ar invaliditāti un viņu tuvinieku dzīves kvalitātē. Varam novērot DI procesa radītās pozitīvās izmaiņas cilvēkos, kuri projekta ietvaros saņem sociālos pakalpojumus – viņi uzsāk patstāvīgu dzīvi grupu mājā vai dzīvoklī, apmeklē dienas aprūpes centru, specializētās darbnīcas vai izmanto citus piedāvātos pakalpojumus, cilvēki ir kļuvuši sabiedriski aktīvāki, daļa no viņiem strādā, apmeklē pasākumus, kļuvuši brīvāki, izpaužot savas domas, aizstāvot viedokli, uzlabojušās komunikācijas prasmes. Lai aprūpētu tuvinieku ar invaliditāti, bieži viņu ģimenes locekļi ir ierobežoti iespējās, piemēram, strādāt. DI process sniedz ievērojamu atbalstu, lai tuvinieki varētu atgriezties darba dzīvē un būt sociāli aktīvi.


Informāciju iesūtīja:  Ilze Fārneste, Sociālā dienesta vadītāja

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums