TE IR DARBS! Atkārtoti izsludināta pieteikšanās uz BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA amatu.

iesūtīts: 2022.01.18 10:14
Madonas novada pašvaldība atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz Madonas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu.

Konkursā aicinām piedalīties pretendentus, kuri atbilst šādām prasībām:

 • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • Pretendents sasniedz 30 gadu vecumu;
 • Pretendents ir ieguvis vismaz akadēmisko maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju, vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;
 • Ne mazāk kā piecu gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • Nevainojama reputācija;
 • Augsta stresa noturība un atbildības sajūta, labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
 • Teicamas MS Office (Word, Excel, Outlook) zināšanas;
 • Sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai  pārslimošanas sertifikāts.

Par priekšrocību uzskatīsim:

 • Bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu apmācību programmas apguvi 192 stundu apjomā un profesionālās pilnveides mācību programmas apguvi 24 stundu apjomā pēdējo 5 gadu laikā.
 • Svešvalodu (krievu un/vai angļu valodas) prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamā apjomā.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja galvenie amata pienākumi:

 • Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 46. un 47.pantiem.

Pieteikuma dokumenti:

 • Motivācijas vēstule;
 • Pretendenta dzīves un darba gaitu apraksts (Curriculum Vitae) Europass formātā;
 • Izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, atbilstoši Bāriņtiesas likuma 10.panta pirmās daļas prasībām (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, dokumentu par tās atzīšanu Latvijā);
 • Pretendenta rakstisks Apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Bāriņtiesu likuma 11.pantā noteiktie ierobežojumi;
 • Pretendenta rakstisks apliecinājumu, ka pretendents ir informēts, ka pie saņemto dokumentu izvērtēšanas konkursa komisija iegūs datus no Iekšlietu Ministrijas Informācijas centra informācijas sistēmām par personas sodāmībām un administratīvajiem pārkāpumiem;
 • Redzējums par amata pienākumu izpildi, ar to saistīto problēmu risinājumu, bāriņtiesas attīstības vīzija (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datordrukā);
 • Citas izglītību un kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas, kuras pretendents vēlas pievienot.

Mēs piedāvājam:

 • darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
 • pilnu amata slodzi  ar mēnešalgu EUR 1500,- pirms nodokļu nomaksas;
 • darba vietu Blaumaņa iela 3, Madona, Madonas novadā;
 • sociālās garantijas.

Pieteikumu ar norādi “Konkursam uz bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu” jāiesniedz, nosūtot uz e-pasta adresi sintija.malina@madona.lv līdz 2022.gada 30.janvārim (ieskaitot), pieteikumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu vai pieteikumu iesniedzot personīgi aizlīmētajā aploksnē Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas novada Centrālā administrācija” Lietvedības nodaļā Saieta laukumā 1, Madonā, motivācijas vēstuli, apliecinājumus un redzējumu par amata pienākumu izpildi parakstot ar personisko parakstu.

Tālrunis informācijai: 64860093.


Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi.

Aicinām norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.

Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Madonas novada pašvaldība, juridiskā adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, tālr. Nr. 64860093. 

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika