Madonas centrā noslēdzas stāvlaukuma izbūves darbi

iesūtīts: 2021.10.21 14:07
Noslēgumam tuvojas projekta “Auto stāvlaukuma izbūve un satiksmes organizācija iekškvartālā starp Saules, Tirgus, Blaumaņa un Raiņa ielām Madonā” īstenošana Madonas pilsētas centrā.

Pirms dažiem gadiem auto novietošana Madonas centrā daudziem autovadītājiem mēdza sagādāt raizes, jo bieži vien auto stāvlaukumi bija pārpildīti. Viens no stāvlaukumiem gan bieži vien stāvēja pustukšs, jo autovadītāji ne pārāk ērtās iebraukšanas un izbraukšanas dēļ nebija to pārāk iecienījuši.

Runa ir par iekškvartālā starp Saules, Tirgus, Blaumaņa un Raiņa ielu esošo stāvlaukumu, kuru varētu vēl plašāk izmantot gan tuvumā esošo valsts un pašvaldības iestāžu darbinieki un apmeklētāji, gan uzņēmēji, uzņēmumu darbinieki un klienti.

2017. gadā Madonas novada pašvaldība sāka meklēt iespējamos risinājumus  stāvlaukuma paplašināšanai, kā arī satiksmes organizācijas uzlabošanai. Iecere rezultējās jau minētajā projektā, un jau 2018. gadā, kā arī 2019. gadā, tika īstenota projekta pirmā kārta, kuras ietvaros līdzās Tiesu namam tika izbūvēts stāvlaukums un iebrauktuve tajā (no Saules ielas).

Šogad vasaras otrajā pusē tika uzsākta 2. kārtas īstenošana, kas strauji tuvojas noslēgumam – atlikuši vien labiekārtojuma darbi, horizontālo apzīmējumu uzklāšana, kā arī izpilddokumentu sagatavošana.

Projekta 2. kārtā tika izbūvēta jauna iebrauktuve no Tirgus ielas puses. Ir uzlabota satiksmes organizācija, kas nodrošinās satiksmes drošību gan stāvlaukumā, gan pieslēgumos Raiņa un Tirgus ielām. 2. kārtā tika izbūvēta arī brauktuve 0,124 km garumā gar kinoteātri “Vidzeme”, kas savieno Tirgus ielu ar esošo stāvlaukumu, kā arī izveidots savienojums ar 1. kārtā izbūvēto stāvlaukumu. Kopējā brauktuves un stāvvietu asfaltbetona seguma platība, kas izbūvēta, realizējot auto stāvlaukuma 2. kārtas būvdarbus, ir 745 m2. Paplašinot jau esošo stāvlaukumu, izbūvētas papildu 14 stāvvietas, kas kopējo stāvvietu skaitu  visā iekškvartāla teritorijā palielina līdz 74. Trīs no tām – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Madonas novada pašvaldības projektu ieviešanas nodaļas ceļu inženieris Edgars Gailums akcentē, ka, realizējot projektu, tiek atrisinātas vairākas problēmas – radītas jaunas autostāvvietas, kā arī uzlabota satiksmes drošība pilsētā. 

“Saieta laukumā nereti tiek rīkoti publiskie pasākumi, kā, piemēram, ikmēneša gadatirgus, un cilvēkiem ir grūti centrā atrast brīvu vietu savam auto. Paplašinot stāvlaukumu, šī problēma tiek būtiski mazināta. Stāvlaukumam līdzās atrodas arī vairākas tirdzniecības vietas, kā arī pašvaldības un valsts iestādes, kuru darbiniekiem arī nepieciešams stāvlaukums. Līdz šim stāvlaukums Blaumaņa ielā 3 nebija iecienīts, jo tajā nebija horizontālais apzīmējums, un arī pats laukums neatbilda standarta izmēriem, kas autovadītājiem radīja grūtības gan novietojot auto, gan izbraucot no stāvlaukuma. Šobrīd stāvlaukums Blaumaņa ielā 3 ir paplašināts un savienots ar Tieslietu nama stāvlaukumu, kas ļauj šo teritoriju racionāli izmantot, izmantojot iebrauktuves no trim ielām – Tirgus, Saules un Raiņa,” stāsta Edgars Gailums.

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka stāvlaukumā no Tirgus ielas iebraukt un izbraukt varēs abos virzienos, savukārt izbraukt uz Saules ielas būs ļauts tikai pa labi. No Raiņa ielas stāvlaukumā iebraukt un izbraukt šobrīd ir ļauts abos virzienos, taču noslēdzoties projekta 2. kārtai, izbraukšana, lai mazinātu ceļu satiksmes negadījumu risku, tiks liegta. Par šīm izmaiņām iedzīvotājus plašāk vēl informēsim. 

Projekts “Auto stāvlaukuma izbūve un satiksmes organizācija iekškvartālā starp Saules, Tirgus, Blaumaņa un Raiņa ielām Madonā” tiek īstenots par Madonas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 1. kārtas būvdarbu izmaksas kopā ar PVN veido 166 000 eiro (būvdarbus veica SIA „Ošukalns celtniecība"), savukārt 2. kārtas izbūve izmaksā 71 800 eiro, iekļaujot PVN (būvdarbus veic SIA Ošukalns”).

Informāciju sagatavoja: EGILS KAZAKEVIČS, Madonas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika