Sociālais dienests informē: no šī gada 1. jūlija mainās MĀJOKĻA PABALSTA piešķiršanas un izmaksas kārtība.

iesūtīts: 2021.07.19 10:42
Pieprasot mājokļa pabalstu, tiek izvērtēta mājsaimniecības materiālā situācija.

Kas var pretendēt uz pabalstu?

Madonas novadā deklarētās un faktiski dzīvojošās personas, kurām ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

Kā pieprasīt?

Aizpilda un iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu un uzrāda šādus dokumentus:

  1. Personu apliecinošu dokumentu.
  2. Dokumentus, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus (komunālo maksājumu rēķini, veikto maksājumu kvītis, kurināmā iegādes kvīti u.c.).
  3. Mājokļa lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu (piem., īres līgums).
  4. Citus dokumentus, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai.

Mājokļa pabalsta apmērs

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina pamatojoties uz 17.12.2020. MK noteikumiem Nr. 809 ‘’Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu’’.

!!! Mājokļa pabalstu izmaksā reizi trijos mēnešos.

!!! Mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei izmaksā vienu reizi gadā.


Skaidrojumu var saņemt Sociālajā dienestā Blaumaņa ielā 3, Madonā, kā arī pie sociālajiem darbiniekiem pagastu pārvaldēs.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums